ปัจฉิมนิเทศ / Commencement

ปัจฉิมนิเทศ / Commencement   มีเรื่องที่ขอยกมากล่าวในวันนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับบัณฑิต รวม ๔ เรื่องด้วยกันคือ เรื่องหนึ่งเรื่องมองได้หลายมุม ภาคภูมิแต่อ่อนน้อม มีมารยาท ไว้ไมตรี อย่าบอกลาการเรียนรู้ และอย่าหนีปัญหา ดำรงชีวิตด้วยปัญญา อย่าลืมความสุจริต   หัดมองหลายมุม เมื่อประสบกับเรื่องราวใดๆ อย่าลืมที่จะมองว่า เรากำลังมองจากมุมหนึ่ง แต่คนอื่นอาจจะมีมุมมองที่ต่างจากเรา ขอยกตัวอย่าง ๒ เรื่องคือ คำว่าปัจฉิมนิเทศในภาษาไทย เน้นที่การลาจากความนิสิต และชีวิตของการเล่าเรียน แต่ว่าในภาษาอังกฤษ คำว่า commencement เน้นที่การเริ่มต้นชีวิตในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของสังคม และของโลก เป็นชีวิตของการทำงาน สร้างครอบครัว และเป็นผู้ร่วมสร้างสังคม ในโอกาสเดียวกัน คำที่ใช้บ่งบอกถึงนัยที่ต่างกัน อีกเรื่องหนึ่งคือคำว่าเข้ากับออก เรามักคุ้นกับความหมายนี้ว่า “เข้า” คือเข้าไปในพื้นที่ เช่น เข้าไปในอาคาร ส่วน “ออก” คือออกจากพื้นที่ หรือออกจากอาคาร สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์กับสนามบิน เมื่อบอกให้ไปส่งที่สนามบิน อาจจะไปส่งที่จุดรับผู้โดยสารขาเข้า และไปรับผู้โดยสารที่ลงเครื่องบินมาที่แผนกผู้โดยสารขาออก เพราะสำหรับเขา การเข้าคือเข้าไปในสนามบิน และออกคือออกจากสนามบิน…