CU 101: สหสาขาในงานออกแบบและการใช้งาน

คิดถึงศักยภาพอันมหาศาลของจุฬาฯ ที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างสอดประสานเป็นงานเนื้อเดียวกัน เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่องานออกแบบกับการใช้งานดูจะไปกันคนละทิศทางอย่างน่าเสียดาย การทำงานที่จะรักษาหลักการแรกเริ่มไว้ให้ได้ ต้องการใจที่เทให้กับเป้าประสงค์และอุดมคติเดียวกัน พร้อมด้วยความสามารถที่เสมอกัน  อาคารที่สถาปนิกออกแบบ วิศวกรสร้าง ต่อจากนั้นต้องการนักกิจกรรม นักบริหาร นักการตลาด ฝ่ายซ่อมบำรุง หลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันคิดสร้างชีวิตและความยั่งยืนให้กับสิ่งปลูกสร้างทุกอัน โดยแต่ละฝ่ายที่ทำงานต้องก้าวพ้นจากการติดกรอบแห่งวิชาเฉพาะเพื่อก้าวสู่ความสมบูรณ์ในทุกด้าน จากสยามวัน จามฯ สแควร์ ถึงอุทยาน ๑๐๐ ปี เราจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้อีกบ้าง  ๑. ต้นไม้ สยามวัน (สยามสแควร์วัน) อาคารนี้ต้องการทำสวน ปลูกผัก บนหลังคาตึกเพื่อสร้างทางเลือกในการใช้พื้นที่โล่งแจ้งกลางแดดเปรี้ยงเพื่อสร้างสีเขียว ความเย็น และความพอเพียง แต่ระยะหลังนี้พื้นที่ค่อนข้างรกร้าง ดูเหมือนว่าอุดมคติของผู้อนุมัติแบบและผู้ออกแบบ ไม่ได้รับการสานต่อจากผู้บริหารอาคาร และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ขอสรุปว่าเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ การกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบและการกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับนโยบาย ตัวอาคารนั้นเล่า ตั้งใจให้เป็นศูนย์การค้ากลางแจ้งแบบสยามสแควร์เดิม ถ้ามีฝนตกก็มีวิธีกันฝนเฉพาะกิจ แต่แล้วตอนนี้กลับเต็มไปด้วยสิ่งมุงบังแบบถาวร  สถาปนิกออกแบบ กับสถาปนิกคุมงาน ว่ากันไปคนละทาง จนลืมหลักการเดิม พื้นที่กลางอาคาร ที่แบบเบื้องต้นจะมีต้นไม้ขึ้นทั่วไป เป็นไม้เลื้อย ไม้ต้นที่ดูแลง่าย  แต่ตอนออกแบบเน้นเสาสีสวยๆ ซึ่งน่าจะยากต่อการบำรุงรักษาต้นไม้  เพียงปีเดียวจาก…

ในความทรงจำ: มติ ตั้งพานิช – สถาปนิก

บ้าน บ้านกลางกรุงเทพมหานครหลังนี้ นำไปสู่การรู้จักสถาปนิกชื่อ มติ ตั้งพานิช เจ้าของบริษัท design + develop  เมื่อรู้จักกันไปนานวันจึงรู้ว่าคุณมติเป็นมากกว่าสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน อันที่จริงการออกแบบบ้านเป็นงานจิ๊บๆ  ผลงานเด่นเป็นงานอาคารสูง และมิใช่สถาปนิกที่รับออกแบบเท่านั้น แต่เป็นสถาปนิกนักพัฒนาด้วย  อยากได้บ้านอิฐแดงอย่างนี้บ้าง เจ้าของบ้านบอกว่า ไม่ต้องเลย มันเปลืองค่าก่อสร้าง เพราะเท่ากับทำงานกำแพงสองครั้ง สร้างครั้งแรกก่ออิฐถือปูนแล้วต้องมาเรียงอิฐแดงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง   ก่อนจะออกแบบบ้านให้ดิฉันนั้น จำได้ว่าคุณมติถามแค่ ๒ คำถามคือ ๑. ใช้บ้านทำอะไรบ้าง กับ ๒. เห็นหลังคาเป็นแบบไหน หลังจากร่ายยาวให้ฟังว่า อยู่กันสามคน พ่ออ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ต้องมีมุมหนังสือให้พ่อ  แม่ทำกับข้าวเอง ต้องมีครัวที่ไม่ใช่ให้แม่ไปเป็นนางก้นครัว  ดิฉันเองอยู่ได้ทั่วไป และมีผู้ช่วยแม่อีกหนึ่งคน แม่ขอไม่นอนชั้นล่างทั้งๆ ที่ขาไม่ค่อยดี กลัวคนมาโผล่หน้าต่างห้องนอน ดิฉันนึกถึงบ้านแบบห้องแถวสองห้องที่เหลื่อมระดับกัน 1/2 ชั้น แม่จะได้เดินครึ่งชั้นก็ถึงห้องนอน หลังคาหรือ เวลาคิดถึงบ้านของตนเองไม่เคยเห็นหลังคาเลยค่ะ “ไม่เอาแอร์นะคะ”  เป็นคำแสดงความจำนงของผู้ขอให้ออกแบบ ครั้งต่อมาที่พบกัน คุณมติยกโมเดลบ้านมาให้ดู เป็นบ้านสีขาวหลังกระทัดรัด  เป็นกล่อง ๒…

หนังสือออกใหม่: น้ำหมึกหลากสี เล่ม ๓

  ตั้งใจออกหนังสือนี้เป็น ๔​ เล่มชุด ตามช่วงเวลาของชีวิต  เน้นเรื่องงานเขียนประกอบกับบริบทสังคมสมัยนั้นๆ เท่าที่จะบรรจุลงได้ในหนังสือสำหรับอ่านพอเพลิน เล่มแรก เป็นช่วงชีวิตแต่เด็กจนโต จบชั้นมัธยม  บ้านและโรงเรียนบ่มให้อ่านเป็น เขียนเป็น เล่มที่ ๒ เป็นช่วงเก็บสะสมประสบการณ์ จากการเรียนในต่างประเทศ การทำงาน และเริ่มเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดความรู้และงานสู่คนทั่วไป  เขียนหนังสือได้เพราะ “ฝีมือ”  และ “สาระ” ที่พอจะเร่ิมเข้ามาผสมกัน  เล่มที่ ๓ อยู่ในวัยทำงาน ทำงาน ทำงาน  งานเขียนช่วงนี้กว้าง และหลากหลาย  ความเป็น “วิชาการ” มีเท่าที่คนไม่ชอบงานวิชาการจะทำได้     เล่มที่ ๔ เป็นวัยเกษียณ ยังอยู่ในขั้นเรียบเรียง จุดเด่นของเล่ม ๓ คือการเล่าเรื่องในช่วงวัยที่เป็นผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงว่า ทำอะไรมาบ้าง ทำอย่างไร มีข้อคิดและมีอะไรน่าเล่าให้คนรุ่นหลังฟังพอเป็นตัวอย่างบ้าง ผิดกับเล่มสอง ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้เรียนรู้  เล่ม ๓ นี้อยู่ในวัยที่จะต้องเป็นผู้คิด วางแผน นำเสนอ และตัดสินใจ  เช่น การสร้างตลาดซื้อคืน  การอนุญาตการเปิดใช้เอทีเอ็มครั้งแรกในประเทศไทย การกำกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ…

แท็กซี่โอเค ที่ไม่โอเค

กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวรถแท็กซี่ วีไอพี และแท็กซี่ โอเค ไปแล้ว ยังไม่ได้ลองขึ้นเลย  แต่ฟังข่าวก็เกิดข้อกังขาว่า การพัฒนา app. และจัดให้มีแท็กซี่โอเค เป็นกิจโดยตรงของกรมฯ หรือเปล่า  กรมการขนส่งฯ ควรทำหน้าที่ผู้กำกับกติกา (regulator) มากกว่าเป็นผู้ประกอบการ (operator) ไม่ใช่หรือ แต่ทำไมจึงรักแท็กซี่ เชียร์แท็กซี่จนออกนอกหน้า ทำผิดก็ไม่ว่าอะไร ปล่อยผู้ใช้บริการดูแลตนเองตามยถากรรม แล้วตอนนี้ยังจะเข้าไปพัฒนาระบบงานเพื่อสร้างแท็กซี่รุ่นใหม่ไฮโซอีก ทำให้แท็กซี่รุ่นธรรมดากลายเป็นบริการด้อยคุณภาพ แบบนี้สวัสดิภาพของผู้ใช้แท็กซี่ธรรมดาจะอยู่ตรงไหน หน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกดังนี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   ๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์…

Bitcoin Billionaire

<a href=”https://www.freepik.com/free-vector/vector-illustration-of-a-golden-bitcoin-on-a-white-background_1320623.htm“>Designed by Freepik</a>     ได้รับคำถามมาว่า การเติบโตของการเก็งกำไรในบิทคอยน์ มีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ คำถามทำให้ต้องพลิกตำราเศรษฐศาสตร์ในสมอง (ตำราที่เป็นเล่มไม่มีแล้ว และตำราใหม่ก็คงอ่านไม่เข้าใจเพราะอุดมด้วยสมการ)  แต่ก็ลองดูก่อน จนกว่าจะหาพบการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ ขอดูประเด็นต่อไปนี้ คือ 1. fundamental 2. cryptocurrencies 3. propensity to consume/to save 4. wealth effect 5. asset bubble 6. income disparity 7. if…… ๑. โดยพื้นฐาน บิทคอยน์เป็นเงินสกุลหนึ่ง แต่จุดที่แตกต่างกับเงินสกุลอื่นๆ ในโลกก็คือ บิทคอยน์เป็นเงินที่ไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของ ดังนั้น ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์จะขึ้นสูงหรือลงต่ำอย่างไร ไม่มีรัฐบาลไหนมีอิทธิพลกำหนดอุปทานของเงินสกุลนี้ได้ และไม่มีรัฐบาลไหนเดือดร้อนถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์ที่จะมีต่อดุลการค้า ในขณะที่ถ้าเป็นเงินสกุลของตนเอง ค่าเงินที่สูงทำให้ราคาสินค้าส่งออกแพงขึ้นเมื่อเทียบกลับเป็นเงินสกุลของคู่ค้า ดุลการค้าจะมีปัญหา นี่พูดเฉพาะด้านค่าเงินสูงขึ้น ถ้าค่าเงินลดต่ำลง ผลจะกลับกันกับที่กล่าวมาแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง บิทคอยน์นับว่าเป็นสกุลเงินของตลาดเสรี คือปลอดจากการควบคุมของธนาคารกลางของประเทศใด และไม่ยึดโยงกับเศรษฐกิจของประเทศใด ไม่อ้างอิงการผลิตสินค้าใดๆ แต่อิงกับอุปสงค์ของการใช้เงินสกุลนี้ในระดับหนึ่ง…

Bitcoin Mania

Mania และ Bubble มาคู่กับประวัติศาสตร์การเงินของโลก และในชีวิตของเราแต่ละคนเราก็คงได้เห็นกันมาแล้วหลายครั้ง (นึกออกไหมคะ) [Mania:  an excessive enthusiasm, an obsession] ตอนนี้  Bitcoin  กำลังมาแรงและดังมากจนเข้าขั้น “คลั่งไคล้” ได้แล้ว บิทคอยน์สามารถเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แบบไม่ต้องอธิบายเพิ่มว่า มันคืออะไร และราคาก็กำลังฟ่องเข้าขั้นฟองสบู่ ดังเสียจนกระทั่งน่าเข้าไปลองเล่นดูบ้างจริงๆ ลองเลยค่ะ แต่เรียนรู้ที่จะใส่เกราะป้องกันตัวเอาไว้ด้วยนะคะ  นักดำน้ำลึกรู้เรื่องน้ำและร่างกายตน เขาจะมีเครื่องมือประกอบเพื่อให้ดำน้ำได้ นักโดดร่มหรือเล่นกีฬาผาดโผนก็รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงกับอะไร เขาจะเตรียมตนให้พร้อมเพื่อป้องกันหรือปิดความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ เท่าที่ทำได้ เขาเล่นทั้งๆ ที่รู้ว่าเสี่ยง  แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้เสี่ยงอย่างไร้ความรู้ แต่เขาจำกัดความเสี่ยงไว้ด้วยความรู้และเครื่องมือประกอบ   จะเล่นบิทคอยน์ก็ต้องทำแบบเดียวกัน คลั่งทิวลิป (Tulip Mania) ความฟูของบิทคอยน์ในวันนี้  ทำให้นึกถึง Tulip Mania ในฮอลันดา ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ จึงขอคัดมาจาก นวพร เรืองสกุล เบื้องหลังเงินตราและนายธนาคาร (ตีพิมพ์ต้นปี 2560) ดังนี้ ทิวลิปเป็นดอกไม้หรูจากจักรวรรดิออตโตมาน ความเก่งกาจด้านพืชสวนของชาวดัตช์ทำให้สามารถปรับปรุงพันธุ์จนได้ดอกสีสดสวยเจิดจ้าสารพัดแบบ ปี ค.ศ.…

Uber Stories 6 – Where to?

เรื่องที่ ๒๒ หรืออยากให้เป็นโจร เปิด app. เรียกรถไปสนามหลวงเพื่อชมพระเมรุมาศ  พอใกล้ถึงคนขับก็หันมาขอร้อง “คุณลงตรงก่อนถึงได้ไหม  เราเตี๊ยมกันยังไงดี ถ้าตำรวจมาตรวจจับ” เรื่องตำรวจ สน. พระราชวังจับอูเบอร์กับแกร็บ เป็นที่รู้ทั่วถึงกัน จับโดยไม่ต้องตั้งด่าน ถือว่าทำความผิดซึ่งหน้า แต่ก็ยังไว้หน้าประเทศไทยเล็กน้อยตรงที่เลือกจับหลังจากคนขับส่งผู้โดยสารลงแล้ว  แต่สำหรับผู้โดยสาร ทางเลือกมีอะไรเล่า ดิฉันเดินมาท่าช้างวังหลวง เรียกตุ๊กๆ ให้ไปส่งที่วัดโพธิ์ แค่หนึ่งป้ายรถเมล์กระมัง บนถนนตรงๆ ไม่มีรถติดแม้แต่น้อย ตุ๊กตุ๊กเรียก ๖๐ บาท นั่งแท็กซี่มิเตอร์ระยะทางแค่นั้น มิเตอร์อาจจะยังไม่ขยับ แพงขนาดนั้น เดินก็แล้วกัน  จะกลับบ้านจากท่าเตียน ก็ใช้ app. เรียกรถ  “คุณช่วยออกมาแถว… ได้ไหม ตรงที่คุณเรียก ตร.​ชุม”    นี่มันอะไรกัน “ตำรวจ สน นี้จับมากครับ  วันก่อนผมไปขึ้นโรงพักมา บนกระดานบอกว่าจับได้ ๓ หมื่นแล้ว (ไม่รู้กี่วันหรือกี่เดือน) ตำรวจได้เงินส่วนแบ่งและหน่วยงานได้ผลงาน   ตอนนี้ สน. อื่นเร่ิมทำตาม”…