ในความทรงจำ: มติ ตั้งพานิช – สถาปนิก

บ้าน บ้านกลางกรุงเทพมหานครหลังนี้ นำไปสู่การรู้จักสถาปนิกชื่อ มติ ตั้งพานิช เจ้าของบริษัท design + develop  เมื่อรู้จักกันไปนานวันจึงรู้ว่าคุณมติเป็นมากกว่าสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน อันที่จริงการออกแบบบ้านเป็นงานจิ๊บๆ  ผลงานเด่นเป็นงานอาคารสูง และมิใช่สถาปนิกที่รับออกแบบเท่านั้น แต่เป็นสถาปนิกนักพัฒนาด้วย  อยากได้บ้านอิฐแดงอย่างนี้บ้าง เจ้าของบ้านบอกว่า ไม่ต้องเลย มันเปลืองค่าก่อสร้าง เพราะเท่ากับทำงานกำแพงสองครั้ง สร้างครั้งแรกก่ออิฐถือปูนแล้วต้องมาเรียงอิฐแดงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง   ก่อนจะออกแบบบ้านให้ดิฉันนั้น จำได้ว่าคุณมติถามแค่ ๒ คำถามคือ ๑. ใช้บ้านทำอะไรบ้าง กับ ๒. เห็นหลังคาเป็นแบบไหน หลังจากร่ายยาวให้ฟังว่า อยู่กันสามคน พ่ออ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ต้องมีมุมหนังสือให้พ่อ  แม่ทำกับข้าวเอง ต้องมีครัวที่ไม่ใช่ให้แม่ไปเป็นนางก้นครัว  ดิฉันเองอยู่ได้ทั่วไป และมีผู้ช่วยแม่อีกหนึ่งคน แม่ขอไม่นอนชั้นล่างทั้งๆ ที่ขาไม่ค่อยดี กลัวคนมาโผล่หน้าต่างห้องนอน ดิฉันนึกถึงบ้านแบบห้องแถวสองห้องที่เหลื่อมระดับกัน 1/2 ชั้น แม่จะได้เดินครึ่งชั้นก็ถึงห้องนอน หลังคาหรือ เวลาคิดถึงบ้านของตนเองไม่เคยเห็นหลังคาเลยค่ะ “ไม่เอาแอร์นะคะ”  เป็นคำแสดงความจำนงของผู้ขอให้ออกแบบ ครั้งต่อมาที่พบกัน คุณมติยกโมเดลบ้านมาให้ดู เป็นบ้านสีขาวหลังกระทัดรัด  เป็นกล่อง ๒…

Possible Dream: Love Station @กันตัง

จังหวัดตรัง นอกจากทะเล ถ้ำลอด แล้ว ขอชวนให้นั่งรถไฟไปสุดทางที่กันตัง เพื่อเก็บความทรงจำไว้กับตัวชั่วชีวิต รถไฟไทยเป็นโบราณวัตถุอายุร้อยกว่าปีทึ่น่าเก็บรักษาเป็นโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ แต่ของเรายังใช้งานได้อยู่ เที่ยวกันตัง ครั้งที่ ๑ ดิฉันไปอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๒ ครั้งในเวลาที่ห่างกันปีเดียว (พ.ศ. ๒๕๕๖–๗) ครั้งแรก ขึ้นรถไฟไปจาก อ. เมือง จังหวัดตรัง   10.36 น. เป็นเวลาที่รถกำหนดจะมาถึงสถานีเมืองตรัง พนักงานบอกว่ารถจะช้า 1 ชั่วโมง 11.45 เสียงตีระฆังเก๊งๆ ประกาศว่า รถไฟออกจากห้วยยอดแล้ว อีก 1/2 ชม จะถึง พนักงานรถไฟผู้มากอารมณ์ขันบอกว่า “รถไฟมาตามเวลาครับ”  (ไม่งงนะ—คือเวลามาก่อน รถตามมาทีหลัง)  เที่ยงครึ่งจึงได้ขี้นรถไฟจากสถานีรถไฟจังหวัดตรัง รถขบวนนี้เป็นรถไฟสายกรุงเทพฯ –  กันตัง  รถแล่นเร็วกว่าจักรยานหน่อยเดียว เห็นหมอนรถไฟที่เลิกใช้แล้วตั้งเป็นระเบียบอยู่ริมทาง  ชวนให้ฉงงว่า จะใช้ทำอะไรต่อไป นั่งแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ชมธรรมชาติ สวนยาง สวนผลไม้สองข้างทางรถไฟที่เขียวชะอุ่ม ไม่รกตาด้วยป้ายโฆษณาเหมือนขับรถบนทางหลวง ๑ สถานี ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง…

80 ปี เตรียมอุดมศึกษา 

เป็นศิษย์โรงเรียนเตรียมฯ เนิ่นนานมาแล้ว ระหว่างที่เรียนแต่ละรุ่นก็ช่วยกันทำชื่อเสียงให้โรงเรียน  เมื่อเรียนจบมาแล้ว แต่ละรุ่นก็ได้มีโอกาสช่วยงานของสมาคมศิษย์เก่าเตรียมอุดม  นับจากรุ่น ๒๓ เป็นต้นมา ที่ได้เปลี่ยนข้อบังคับของสมาคมให้นายกสมาคมมีวาระเพียงปีเดียว เพื่อให้นักเรียนเตรียมทุกรุ่นได้มีโอกาสเป็นนายกสมาคมกันทุกรุ่น  แม้ว่าครั้งที่เปลี่ยนข้อบังคับจะมีผู้แย้งว่า อาจจะทำให้งานไม่ราบรื่นเพราะไม่มีเวลาเตรียมตัว เตรียมเรียนรู้งาน แต่รุ่น ๒๓ ก็แก้ปัญหานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี คือให้รุ่นต่อไปเสนอตัวผู้ที่จะรับตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่นายกสมาคมปีต่อไปไล่เรื่อยมาจนถึงเหรัญญิก ฯลฯ มาเป็นรองในปีนั้น เพื่อพร้อมรับงานในปีต่อไป เป็นการส่งไม้ต่อแบบวิ่งผลัด 100 เมตร ไม่มีการวางไม้ แต่วิ่งขนานกันไประหว่างที่ส่งไม้ – รับไม้  และมีรุ่นน้องๆ ลึกลงไปอีกตามความสนใจและสมัครใจ  วิธีการนี้ทำให้ทุกรุ่นไม่ต้องแข่งกันแย่งตำแหน่ง แต่ร่วมกันทำงานและถ้าจะแข่งกันก็คือกรรมการทุกรุ่นแข่งกันทำงานดีๆ ให้โรงเรียนเตรียมและศิษย์เก่าในปีที่ตนรับหน้าที่ ความกลมเกลียวระหว่างรุ่นยังมีผลพลอยได้ที่สำคัญคือรุ่นต่อๆ มาทุกรุ่นจัดงานรวมรุ่นกันได้ เพราะมีเป้าหมายหนึ่งอยู่ในงานด้วยคือการคัดคนมารับช่วงในปีที่รุ่นของตนจะเป็นนายกสมาคม และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี ปี 2561 โรงเรียนเตรียมอายุ 80 ปี งานคืนสู่เหย้าจัดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ในโอกาสนี้ขอย้อนความหลังบางประการที่ศิษย์เก่าคนนี้เคยอยากทำในเชิงวิชาการและในด้าน soft side (คือไม่ใช่การหาทุนเพื่อสร้างอาคาร) 1. มีโครงการให้ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือความรู้เฉพาะทางต่างๆ ได้ช่วนสอนในชั้นเรียน เป็นการเสริมกำลังของครู 2. โรงเรียนเตรียมมีโครงการนักเรียนช้างเผือก…

ต้นแบบทางเลือกของสวนสาธารณะของชุมชน: อุทยานจุฬาฯ 100 ปี  (The Creative Community Park of 2017)

ไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรคิ ร. ๙ ที่อาคารนิทรรศการในอุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี (คืออาคารที่ตั้งอยู๋ติดกับถนนบรรทัดทอง) เป็นนิทรรศการ ๓ ส่วนคือ ส่วนห้องที่มีอ้างอิง ส่วนนิทรรศการภาพ และส่วนแสดงโครงการสำคัญๆ ที่เป็นโครงการในพระราชดำริด้วยเทคนิคแบบ 4D เป็นรอบๆ   ตอนที่ไปเป็นรอบ ๑๑.๐๐ น. ในขณะที่สองย่ายังงงอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้ในห้องอ้างอิง  หลานน้อยนักเรียนประถม ๕ กลับใช้งานอย่างคล่องแคล่ว เลือกดูความรู้จากจอ และเปิดเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆ ให้ย่าฟัง ระหว่างรอเวลาเปิดแสดงแสง สี เสียง ฉายภาพเล่าเรื่องด้วยเทคนิค 4D เทคนิคน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเห็น แต่ถ้าเคยเห็นมาก่อนแล้ว เช่นที่ สวนป่ากลางเมือง ของกลุ่ม ปตท. แถวบึงกุ่ม ก็จะไม่ตื่นเต้นนัก แถมดูนานๆ จะเวียนหัวเอาเสียด้วย พอดีวันที่ไปดูมีช่างภาพจากสื่อประเทศจีนมาร่วมชมด้วย ก็ขอแสดงความยินดีที่นิทรรศการเป็นที่สนใจ  ตัวเองและเพื่อนร่วมงานรุ่นหลังกลับได้ไอเดียบรรเจิดขึ้นมา หลังจากชมเทคนิคนี้​ ผสมกับที่ได้ยินมาว่าจุฬาฯ ดำริจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐานไว้ในสวน พระบรมรูปใหญ่ๆ ดูล้าสมัย และทำให้สวนชุมชนที่ไม่ใหญ๋นักกลับคับแคบลงไป จะดีกว่าและทันสมัยกว่าไหมนะ ถ้าจะยิงแสงเลเซอร์พระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นไปบนท้องฟ้าสัก ๑๕ นาทีทุกค่ำ (หรือหนึ่งค่ำในหนึ่งสัปดาห์)…

ความทรงจำ 13 ตุลาคม 2559-2560

บทกลอนนี้ลงไว้ครั้งหนึ่งแล้วใน historyboxex.wordpress.com ณ รอยต่อแห่งยุคสมัย  ขอนำมาลงอีกครั้ง เพื่อทบทวนเหตุการณ์สำคัญยิ่งในชีวิตคนไทยในช่วงเวลานี้ ก่อนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  แล้ววันเวลาก็จะผ่านไปเหมือนเช่นที่เคยผ่านเสมอมา  หวังว่าสิ่งดีงามจะยิ่งแผ่ขยาย แทนที่จะเลือนไปตามความทรงจำ  ‘ในท่ามกลางทุกข์เทวษเหตุวิโยค’      ใจอมโศกระบายโศกเป็นงานศิลป์   ครูเพลงสร้างเสียงเพลงรวมศิลปิน     กวีจินตนาการผ่านกานท์กลอน   จิตรกรฝากฝีมือผ่านฝีแปรง               นักแสดงสมัครเล่นแปรอักษร    ต่างอาชีพต่างผลงานต่างขั้นตอน      เมื่อใจสอนเปลี่ยนใจเศร้าเป็นพลัง    ชาวประชาสรรค์คิดจิตอาสา             ทุกคนมาร่วมมือทำตามใจสั่ง    ทั้งรัฐราษฎร์หยาดน้ำใจไว้รอบวัง     บ้างสงบนั่งฟังธรรมทุกค่ำคืน    ทำอะไรอะไรไม่ให้ชีวิตว่าง                 ถึงมีกฎระเบียบบ้างไม่ขัดขืน…

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย: ข้อคิดและบทเรียน

สถานภาพทั่วไป เนื่องจาก 666 ปี กรุงศรีอยุธยา มีสารคดีและงานวิชาการค้นคว้าเรื่องอยุธยามากมาย สำหรับหนอนหนังสือ เช่น หมิงสือลู่-ชิงสืือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยามฯ และ อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ   ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ เป็นต้น สำหรับผู้ชม มีงานสนทนาและสารคดีมากมายในยูทูป รวมทั้งสถานีไทยพีบีเอส ออกอากาศสารคดีชุด อยุธยาที่ไม่รู้จัก ไป ๔ ตอนแล้ว คือ “อยุธยาที่หายไป” “อยุธยามหาอำนาจราชธานี” “อยุธยาเมืองท่าแห่งอุษาคเนย์” “หลากชนชาติ หลากภาษา อยุธยาราชธานี” สมัยรัตนโกสินทร์ระยะร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีงานหนังสืออีกชุดหนึ่งที่มาจากงานวิจัยของ สกว.  ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เป็นหัวหน้าโครงการ  งานชุดนี้ครอบคลุมงานวิจัยในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ได้ภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถ่ินที่คลี่คลายมาสู่ยุคปัจจุบัน  และประวัติศาสตร์ส่วนกลางบางเรื่อง เช่น เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกระบวนการที่เกิดขึ้นในการสร้างทางรถไฟสายโคราช  ส่วนเรื่องของบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการค้าของไทยก็เช่น House of Maskati: One Indian Family’s…

เก็บความทรงจำของยุคสมัยไว้ใน blog:  historyboxes.wordpress.com

                                                                                   ภาพ:  Puckpan Tipayamontri  สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งข่าวว่า กำลังขึ้น blog คู่ขนานกับ thaidialoque.wordpress.com ชื่อ blog ตามหัวเรื่องนี้ เหตุจาก…