เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่… sharing economy ลองมาแล้ว

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%a5

sharing-economy

ไม่ลองก็รู้เท่าที่อ่าน   ลองมาแล้วก็รู้เพิ่มขึ้น เข้าใจมากขึ้น

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ในการลองซื้อ ลองขาย ลองให้บริการ ลองใช้บริการ ในโลกใบใหม่

HomeExchange, Airbnb, Uber, 99designs และอื่นๆ”

Book Notice

ชื่อหนังสือ Sharing Economy ลองมาแล้ว

นวพร เรืองสกุล ผู้เล่า อัจฉรา สุทธิศิริกุล ผู้ลอง

ผู้จัดจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
0 2255 4433 www.chulabook.com
สำนักพิมพ์  KnowledgePlus 08 1825 8929
ราคา 180  บาท

ตอนนี้ไม่ว่าอะไรๆ ก็ห้อยท้ายด้วยตัวเลข  4.0 กันทั้งนั้นเพื่อความทันสมัย

หนังสือเล่มนี้นำผู้อ่านเข้าไปสู่โลกเศรษฐกิจและโลกธุรกิจใบใหม่ ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นพื้นฐานหรือ infrastructure เข้าไปแบบนักท่องเที่ยว ไปลอง และไปมอง ว่าเขากำลังทำอะไรกันในโลกนี้

จากแม่น้ำลำคลอง เป็นถนน เป็นราง เป็นอากาศ  ตอนนี้เป็นเวลาของ network  ในแง่ปฏิบัติการในการนำเสนอสินค้าและบริการ  เป็นการทำธุรกิจโดยพึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีคนวางฐานไว้ให้แล้ว  และทำธุรกิจได้แตกต่างจากเดิม เพราะเทคโนโลยีเอื้ออำนวยด้วยความจำล้ำเลิศและการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยิ่ง 

หนังสือเล่มนี้มองธุรกิจในโลกใบใหม่จาก ๒ ด้านด้วยกันคือ การเป็นผู้ใช้ (consumer)  และการเป็นผู้ทำธุรกิจ (maker, entrepreneur)   

หลายเรื่องที่กล่าวถึงเป็นประสบการณ์ตรงของการลองมาแล้วของผู้เขียนทั้งสองคน บวกกับเพื่อนร่วมเที่ยวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ต และเนื่องจากผู้เขียนทั้งสองคนมีภูมิหลังมาจากสายบัญชีและเศรษฐศาสตร์ ทำงานมาในภาคการเงิน + IT เรื่องที่นำมาเล่าจีงไม่ใช่การเล่าไปเรื่อยๆ เพื่อความทันสมัย แต่มีการวิเคราะห์แบบกรณีศึกษาเพื่อดูปัจจัยแห่งความสำเร็จของแต่ละกิจการด้วย

กิจการแบบแบ่งกันใช้ (sharing) ทำให้สามารถใช้ทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพขึ้น  เช่น นำห้องว่างออกให้เช่าแก่นักท่องเที่ยว นำรถที่มีเวลาเหลือจากการใช้งานประจำออกมาร่วมให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ให้บริการวิชาชีพข้ามพรมแดน ให้เช่าพื้นที่ในโลกออนไลน์เป็นร้านค้า ทำให้ผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยก็สามารถเข้าถึงตลาดอันกว้างใหญ่ในโลกนี้ได้ เป็นต้น   

เนื้อหาโดยรวมให้ความรู้สึกว่า บริการต่างๆ ที่นำมาทำกันในโลกออนไลน์ มีทำกันอยู่แล้วในโลกนี้ แต่ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากระบบออนไลน์ มาปรับใส่มูลค่าเพิ่ม จนทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกได้ว่า วิธีใหม่นี้ สะดวกกว่า กว้างขวางกว่า ง่ายกว่า และเร็วกว่า

เป็นเรื่องไม่ใช้ไม่ได้แล้ว และเราทุกคนก็ใช้ไปบ้างแล้วทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น ใช้สมาร์ทโฟน และ application ต่างๆ  เช่น ไลน์  facebook  GPS  เป็นต้น

จะอ่านเอาเพลิน พอได้ความรู้ ไปใช้คุยเล่นเป็นคนทันสมัย หรือใช้คิดเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ ก็สุดแต่ความสนใจของแต่ละคน

ปกหลังของหนังสือเขียนไว้ว่า “โลกเศรษฐกิจใบใหม่เพิ่มอาชีพบางอาชีพและทำให้บางอาชีพล้าสมัย เช่นเดียวกับโลกอุตสาหกรรมเคยกระทำให้ช่างฝีมือบางประเภทตกงานมาแล้ว  แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์เราก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปจนได้”

นวพร เรืองสกุล                                                                                                                         1 กุมภาพันธ์ 2560

กรณีสนใจซื้อเป็น e book ซื้อได้ตาม link ข้างล่างนี้

http://www.ookbee.com/Shop/Book/87b9bbdc-28fd-422a-be85-278ed937a435/sharing-economy-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7?affiliateCode=121373c212c24cb992d5d4ddd8458d84&tag=link

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s