ระเบียงศิลป์ (๒) พระ-มิ่งขวัญของชาวไทย

                                                  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%8749

ชื่อภาพ     พระ –  พ่อฟ้าหลวง  มิ่งขวัญของชาวไทย   2549   สีน้ำมันบนผ้าใบ    ขนาด   100  130  ซ.ม.   

ศิลปิน   สุรสิทธิ์    เสาว์คง

สีน้ำเงินของผืนฟ้ายามราตรี   แม้มีดวงจันทร์เรืองแสงนวล   ก็ยังไม่กระจ่างงามเท่ากับพื้นที่บนเฉลียงหน้าพระอุโบสถ

ด้วยแสงจากเทียนเก้าเล่มจุดสว่างบนสัตตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  มีรูปกระต่ายประคองไว้สองข้าง   ตรงกลางจารจารึกสัญลักษณ์ ภปร

แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่  9    แห่งบรมราชจักรีวงค์  ธูปเก้าดอกถูกจุดไว้มีควันครุ่นอยู่

เป็นเครื่องสักการะแด่สิ่งศักดิสิทธิ์อันเป็นมงคลสูงสุด

ทว่าเหนือแท่นบูชามิใช่พระพุทธรูป    แสงเทียนส่องไปยังจุดศูนย์รวมของภาพ คือ  พระบรมสาทิสลักษณ์

ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย  ขณะทรงพระผนวช   เครื่องบูชานั้นทูลเกล้าแด่พระอริยสงฆ์  ผู้บำเพ็ญธรรม  จนหลุดพ้นกิเลสอันเศร้าหมอง ………   สู่ความบริสุทธิ์

                แสงเทียน  และเครื่องสักการะ  อุปมาดังพลังรวมใจของพสกนิกรไทยทั้งชาติ    ถวายพระพรแทบบาทบงส์ 

    ด้วยความจงรักภักดี  ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน    วโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ  80  พรรษา และครบ 60 ปี

     แห่งการครองราชย์  ปี  2549

ฤา ณที่นี้…… คือ  อาณาจักรแห่งเทวานฤมิต  ด้วยว่าทวยเทพทั้ง  3  ได้มาปรากฏกายถวายบังคมคารวะองค์อัครสมมติเทพ

ในลักษณาการที่แตกต่าง   ลวดลายรดน้ำปิดทองวิจิตรบนบานประตูอุโบสถซ้ายมือ   รจนาภาพเทวดาถือพระขรรค์ เพื่อปกปักรักษาพระองค์   กำลังเหนี่ยวโน้ม ช่อดอกไม้เพื่อน้อมถวาย   รูปกระต่ายสัญลักษณ์ปีเถาะอันเป็นปีแห่งพระบรมราชสมภพ

เทวดาปูนปั้นอีก  2  องค์ซ้าย – ขวา  ประณมกรพร้อมถวายพระพรชัยมงคล  แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วย

ทศพิธราชธรรม

                     สุรสิทธิ์   เสาว์คง  สร้างผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้  ตามเอกลักษณ์ส่วนตน  ใช้ แสง เงา  แห่งความสงบในสมาธิจิต

เพื่อบรรลุการหลุดพ้น  ไปสู่วิมุติสุขตามหลักศาสนาพุทธ   โดยเฉพาะเขาเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่  และงดงาม แห่งพระจริยาวัตร

       ขององค์พระ……. พ่อของแผ่นดิน   ดังเช่น  รูปแกะสลักช้างหมอบทูลเกล้าพระสัญลักษณ์  ภปร  ธูป  เทียนไข  ดอกบัว  แผ่นไม้

        ประกอบจั่วใต้หลังคา  ซึ่งเขียนลวดลายทอง  ต่างมีจำนวนเป็นเก้า  สัญลักษณ์มหามงคลแห่งรัชกาลที่  9 

แสง  –  เงาในภาพ  นำเสนอสภาวะแห่งอนันตกาล  สารัตถะต่างๆ รุ่มรวยด้วยความหมายและสัญลักษณ์  มีนัยยะอันสื่อถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระ – พ่อฟ้าหลวง  มิ่งขวัญของชาวไทย  ผู้ทรงประเสริฐ สถิตอยู่ในดวงใจทวยราษฏร์  ตราตรึงอยู่ชั่วกาล     สมัย   ไม่มีวันสิ้นสุด

ศรีวรรณา      เสาว์คง

เดือนธันวาคม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s