ระเบียงศิลป์ (๑)

%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99

 ชื่อผลงาน    พ่อหลวงของแผ่นดิน    2550

       เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ      ขนาด    50   x   60  ซ.ม.

        ศิลปิน      นาย คมสัน   ปุมปัญญา

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ   ล้นเกล้าของชาวไทย  ทรงเจริญพระชนมายุ  80  พรรษาในปี พ.ศ. 2550      และพระองค์ได้ทรงผ่านการครองราชย์ครบ  60  ปี  ซึ่งยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆ

ศิลปินบางกลุ่มได้เขียนภาพ   พระบรมสาทิสลักษณ์ ขึ้นด้วยความซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ในปีมหามงคลนี้   แนวความคิดที่แตกต่าง   และหลากหลายรูปแบบของงานศิลปกรรม   ล้วนมีคุณค่าน่าชื่นชมทั้งสิ้น

   งานจิตรกรรมบางชิ้น  นำเสนอความยิ่งใหญ่ของพระราชา  ดุจสมมุติเทพ  เพราะตามคติของพราหมณ์เชื่อว่า

 กษัตริย์ทุกพระองค์ เป็นเทพ   ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์   มักถูกสร้างสรรค์ในลักษณะของสัญลักษณ์ที่สูงส่ง

 เปี่ยมด้วยพระบารมี  ดำรงความเป็นอมตะ   อยู่เหนือความเป็นไปของปุถุชน  เป็นดั่งเช่นรูปเคารพ  ซึ่งอาจเขียนจาก

ข้อมูลภาพถ่าย  เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ในวัยต่างๆ  เพื่อเทิดทูนพระราชกรณียกิจ

      จิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์   สีน้ำมัน  ชิ้นนี้  คมสัน  ปุมญปัญญา   แสดงเจตจำนงของการถ่ายทอด

ความเป็นปัจจุบันแห่ง รูปลักษณ์    พ่อหลวงของแผ่นดิน     ซึ่งทรงเสื่อมพระสังขารไปตามกาลคติ    พระองค์มิได้ทรงข้ามพ้นพรมแดนของวันเวลา    อันเป็นข้อเท็จจริง ของมนุษย์   แม้ฉลองพระองค์จะบ่งบอกพระอิสริยยศสูงสุด  ทว่าสิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ ความเป็นมนุษย์    ที่ผ่านพ้นสุขทุกข์อุปสรรคขวากหนาม  ด้วยพระสติปัญญาเข้มแข็ง  ทรงพากเพียร  ทั้งการดำรงชีวิตส่วนพระองค์  และพระราชภารกิจอันหนักกว่าสามัญชนของพ่อหลวง  ซึ่งพระองค์ทรงแบกรับ    ในฐานะพระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขของประเทศ  นับตั้งแต่วันที่ทรงมีพระราชดำรัส  แก่ปวงชนชาวไทยว่า

                                        …………. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม……..

                                                       

    ริ้วรอย  ยับย่นบนดวงพระพักตร์  คือการเดินทางของพระชัณษาวัยชรา  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินล่วง ผ่านวัยวันต่างฯ

อย่างมีศักดิ์ศรี   กอปรด้วยความสง่างาม    ศิลปินปาดป้ายฝีแปรงฉับพลันอย่างมั่นใจ  ก่อให้เกิดการประสานกลมกลืนกันนุ่มนวล

 ได้อารมณ์  สีสัน  ของเลือดเนื้อ  มีชีวิตชีวา   ในพระอิริยาบถอ่อนโยน  ทรงทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาต่อทวยราษฏร์

 เช่นที่เคยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ……เสมอมา

 คมสัน  มิได้เพียงเขียนภาพไปตามข้อเท็จจริงของรุปลักษณ์แห่งพระองค์เท่านั้น  เขายังนำเสนอพระบุคลิกภาพ

และตัวตน ส่วนพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งน่าประทับใจ   เพราะว่า………. ข้อเท็จจริง  ยังแตกต่างกับศิลปะรูปแบบเหมือนจริงอยู่มาก

 เหตุที่ข้อเท็จจริงนั้นมิใช่  ความงามหรือศิลปะ……..   ทว่า  ศิลปะต้องถูกนำเสนอโดยผ่านการกลั่นกรองอันซับซ้อนของงานจิตรกรรม

ความแม่นยำในรูปทรง  ทักษะ   ความช่ำชอง  ของการใช้สีที่ปรุงแต่ง  แสงเงา  อย่างมีสุนทรียภาพ  ทำให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ

ของการเขียนภาพเหมือน  ในพระบรมสาทิสลักษณ์     พ่อหลวงของแผ่นดิน

 

ศรีวรรณา     เสาว์คง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s