Book notice น้ำหมึกหลากสี ๗๒ ปีแห่งการเขียนและเรียนรู้

img_2199

นำ้หมึกหลากสี

ชื่อหนังสือ น้ำหมึกหลากสี  ๗๒ ปีแห่งการเขียนและเรียนรู้

— บ้านและโรงเรียน

ผู้เขียน นวพร เรืองสกุล

ผู้จัดจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
0 2255 4433 www.chulabook.com
สำนักพิมพ์  KnowledgePlus 08 1825 8929
136 หน้า ราคา 145 บาท

ตั้งใจเขียนหนังสือเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปของงานเขียนหนังสือ ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันครั้นจะรอให้เขียนเสร็จแล้วจึงรวมพิมพ์ หนังสือจะหนาเตอะและยังไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่จึงจะเขียนเสร็จ  หนุ่มสาวหลายคนจึงสรุปว่า พิมพ์เป็นตอนๆ ดีกว่า หนังสือจึงจะมี ๔ ตอน ดังนี้

เล่ม 1 บ้านและโรงเรียน

เล่ม 2 นักเขียนฝึกหัด

เล่ม 3 สื่อสารผ่านงานเขียน

เล่ม 4 คอลัมน์และหนังสือเล่ม

เล่มแรกเป็นเรื่องในวัยเด็กจนจบโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เล่าเรื่องตอนก่อนเริ่มงานเขียนเพียงพอเป็นจุดเชื่อมโยงว่า งานเขียนเริ่มจากการฟัง การอ่าน และการหัดเขียน

เรื่องช่วงตอนเป็นเด็กประถมเป็นการเขียนเรียกน้ำย่อย เรื่องที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือการเรียนรู้ตอนวัย 10 – 16 ปี ซึ่งในสมัยนั้นเป็นช่วงมัธยม 1 – 6 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญหลายด้านด้วยกันคือ

หลักสูตรดี ที่ทำให้ได้อ่านหนังสือวรรณคดีไทยดีๆ ฉบับเต็มหรือเป็นท่อนก็เป็นตอนที่พอจะรู้เรื่องเรียนได้ทั้งปี ไม่หยิบนิดชิมหน่อยจนไม่รู้ความและไม่ซาบซึ้งในรสวรรณคดี การหยิบโน่นนิดนี่หน่อยมาเรียนเอาสมัยโรงเรียนเตรียมฯ ๒ ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาประวัติวรรณคดีเพื่อให้นักเรียนพอรู้จักและได้ชิมรสวรรณคดีทุกยุคสมัยของไทย

ครูดีที่เอาใจใส่ในการเรียนและความสำเร็จของนักเรียน การสอนพิเศษมีเพียงเพื่อให้นักเรียนที่อ่อนบางวิชาเพราะพื้นฐานเดิมไม่มีได้เรียนทันเพื่อน 

เพื่อนดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน

โรงเรียนดีกับบ้านดีเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้

ในด้านงานเขียนโรงเรียนนี้ได้เปิดเวทีให้ฝึกเขียนคำประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมาเป็นอย่างดี 

สิ่งที่ได้มาจากการศึกษาสมัยก่อนเป็นพื้นฐานของชีวิต การเรียนรู้ และสำนึกสาธารณะที่ติดตัวมาจนทุกวันนี้

อยากให้นักการศึกษา “สมัยนี้” ได้อ่าน ก่อนที่จะโทษว่าการศึกษา “สมัยก่อน” ไม่ดีและปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาไปจนเลยเถิด ดังที่ได้ปรับและเปลี่ยนเรื่อยๆ มา

เด็กอาจจะเปลี่ยนไป วิธีการสอนอาจเปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะจำเพาะของเด็กแต่ละช่วงเวลา แต่ความตั้งใจมั่นของครูที่จะอบรมบ่มเพาะกล้าต้นน้อยๆ ให้เติบโตและแก่นแท้ของพุทธิศึกษากับจริยศึกษา ล้วนต้องคงอยู่ เพื่อเป็นแกนแห่งความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

——–  … ——— …———-

หนังสือเล่ม ๑ ตอนบ้านและโรงเรียน เป็น e book ด้วย สนใจซื้อได้ตาม link นี้

http://www.ookbee.com/Shop/Book/866e2c8f-e1f8-49e9-beb3-d4c6679f0903/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-1-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?affiliateCode=121373c212c24cb992d5d4ddd8458d84&tag=link

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s