Benjamin Franklin’s Final Speech in the Constitutional Convention from the notes of James Madison

รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

 

คนไทยผู้มีสิทธิิออกเสียงเลือกตั้งกำลังจะไปลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้แล้ว

ได้พบสุนทรพจน์ของเบนจามิน แฟรงกลิน รัฐบุรุษคนหนึ่งของอเมริกา ในช่วงประกาศอิสระภาพและตั้งประเทศ  ที่กล่าวในสภาร่างรัฐธรรมนูญอเมริกัน ชี้ประเด็นว่าไม่มีใครพอใจกับสิ่งที่ร่างขึ้นมาเต็มร้อย มึคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในบางประเด็น แต่โดยรวมแล้วทุกคนก็ได้ตั้งใจทำออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้

เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเวลานี้ จึงขอแปลและนำมาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

Portrait of Benjamin Franklin

BenFranklinDuplessis

Portrait of Benjamin Franklin ขอบคุณภาพจาก wikipedia.org

 

สุนทรพจน์ของเบนจามิน แฟรงกลิน ปิดท้ายการประชุมร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา จากบันทึกของเจมส์ แมดิสัน

 

Mr. President:

I confess that I do not entirely approve of this Constitution at present, but Sir, I am not sure I shall never approve it: For having lived long, I have experienced many Instances of being oblig’d, by better Information or fuller Consideration, to change Opinions even on important Subjects, which I once thought right, but found to be otherwise. It is therefore that the older I grow the more apt I am to doubt my own Judgment, and to pay more Respect to the Judgment of others.

ท่านประธาน

ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่เห็นพ้องด้วยกับทั้งหมดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเวลานี้ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่เห็นด้วยตลอดไป เพราะการที่มีอายุยืนยาวมาถึงปานนี้ทำให้

มีประสบการณ์ว่า บางครั้งก็จำต้องเปลี่ยนใจเมื่อมีข้อมูลที่ดีกว่า มีการพิจารณาไตร่ตรองที่รอบคอบขึ้น แม้ในเรื่องสำคัญๆ ที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าถูกต้อง แต่กลับไม่ใช่  ดังนั้น ยิ่งอายุมากขึ้น ข้าพเจ้าก็มักจะตั้งคำถามกับการตัดสินถูกผิดของตนเองมากขึ้น และให้ความเคารพต่อความคิดและการตัดสินของผู้อื่นมากขึ้น

 

 

Most Men indeed as well as most Sects in Religion, think themselves in Possession of all Truth, and that wherever others differ from them it is so far Error. Steele, a Protestant in a Dedication tells the Pope, that the only Difference between our two Churches in their Opinions of the Certainty of their Doctrine, is, the Romish Church is infallible, and the Church of England is never in the Wrong. But tho’ many private Persons think almost as highly of their own Infallibility, as of that of their Sect, few express it so naturally as a certain French Lady, who in a little Dispute with her Sister, said, I don’t know how it happens, Sister, but I meet with no body but myself that’s always in the right. Il n’y a que moi qui a toujours raison.

 

คนส่วนมากและศาสนนิกายส่วนมากม้กคิดว่าตนเองเป็นผู้รู้ความจริงแท้แน่นอน และเมื่อผู้อื่นคิดเห็นแตกต่างออกไปก็จะเป็นฝ่ายผิด   สตีล ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ กล่าวกับพระสันตปากาว่า ข้อแตกต่างระหว่างสองนิกายของเราในเรื่องพระคัมภีร์ก็คือ ฝ่ายโรมเป็นฝ่ายผิด และฝ่ายนิกายแห่งอังกฤษไม่เคยผิด แต่แม้ว่าบุคคลแต่ละคนจะคิดว่าตนเองหรือนิกายที่ตนนับถือไม่ผิดสักแค่ไหนก็ตาม ไม่มีใครจะเอ่ยได้อย่างเป็นธรรมดาได้เท่ากับสุภาพสตรีฝรั่งเศสคนหนึ่ง เมื่อมีเรื่องเถียงกับน้องสาว เธอกล่าวว่า พี่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง น้องจ๋า แต่พี่เท่านั้นนะที่เป็นฝ่ายถูกเสมอ

 

 

 

In these Sentiments, Sir, I agree to this Constitution, with all its Faults, if they are such; because I think a General Government necessary for us, and there is no Form of Government but what may be a Blessing to the People if well administered; and I believe farther that this is likely to be well administered for a Course of Years, and can only end in Despotism as other Forms have done before it, when the People shall become so corrupted as to need Despotic Government, being incapable of any other.

 

ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย  ข้าพเจ้าจึงตกลงรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งๆ ที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ถ้าคิดว่ามี เพราะข้าพเจ้าคิดว่าการมีรัฐบาลกลางเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคน และไม่มีรูปแบบของรัฐบาลใดที่ดีสำหรับประชาชนเท่ากับรัฐบาลที่บริหารงานได้ดี  และข้าพเจ้ายังเชื่อด้วยว่า จะมีการบริหารงานได้ดีต่อไปในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า และจะจบลงด้วยการเป็นรัฐบาลเผด็จการเหมือนระบอบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต่อเมื่อผู้คนทุจริตคอรัปช่ั่นกันเสียจนกระทั่งจำเป็นต้องมีรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นจึงจะจัดการได้

 

I doubt too whether any other Convention we can obtain, may be able to make a better Constitution: For when you assemble a Number of Men to have the Advantage of their joint Wisdom, you inevitably assemble with those Men all their Prejudices, their Passions, their Errors of Opinion, their local Interests, and their selfish Views. From such an Assembly can a perfect Production be expected? It therefore astonishes me, Sir, to find this System approaching so near to Perfection as it does; and I think it will astonish our Enemies, who are waiting with Confidence to hear that our Councils are confounded, like those of the Builders of Babel, and that our States are on the Point of Separation, only to meet hereafter for the Purpose of cutting one another’s throats.

 

ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีการประชุมอื่นๆ ที่จะสามารถเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ได้ เพราะเมื่อมีการรวมคนจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันให้ได้ประโยชน์จากปัญญาร่วม ก็หลีกไม่พ้นที่จะได้อคติ ความมุ่งมั่น ความคิดเห็นผิดๆ บางประการ การให้ความสำคัญกับท้องถิ่นของตน และความคิดแบบเห็นแก่ตัว ติดมาด้วย  เราจะหาผลงานที่สมบูรณ์แบบจากสภาเช่นนั้นได้ละหรือ  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงทึ่งมากที่เราได้ระบบที่ใกล้กับความสมบูรณ์แบบมากเท่านี้ และข้าพเจ้าคิดว่านี่จะทำให้ศัตรูของเราทึ่งด้วย ศัตรูที่รอดูความล้มเหลวของเรา เหมือนพวกที่สร้างหอบาเบล และคาดว่ามลรัฐที่กำลังจะแตกออกจากกัน น่าจะมาพบกันเพื่อทะเลาะกัน  ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

 

Thus I consent, Sir, to this Constitution because I expect no better, and because I am not sure that it is not the best.

 

ข้าพเจ้ารับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะไม่คาดหวังอะไรที่ดีกว่านี้ และเพราะข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับที่ดีทีี่สุด

 

The Opinions I have had of its Errors, I sacrifice to the Public Good. I have never whispered a Syllable of them abroad. Within these Walls they were born, and here they shall die. If every one of us in returning to our Constituents were to report the Objections he has had to it, and use his Influence to gain Partisan in support of them, we might prevent its being generally received, and thereby lose all the salutary Effects and great Advantages resulting naturally in our favour among foreign Nations, as well as among ourselves, from our real or apparent Unanimity.

 

ความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่ารัฐธรรมนูญยังมีจุดบกพร่องอยู่่ ข้าพเจ้ายอมละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   ข้าพเจ้าไม่เคยแพร่งพรายความเห็นของข้าพเจ้าออกไปนอกประเทศ ข้อโต้แย้งต่างๆ เกิดขึ้นภายในกำแพงห้องนี้ และจะตายอยู่ในห้องนี้ ถ้าเราแต่ละคนกลับรายงานข้อไม่เห็นด้วยที่ตนมี และพยายามสร้้้้้างแรงสนับสนุนจากภายนอก เราอาจจะเป็นคนที่ทำให้รัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ เราจะสูญเสียความนิยมและประโยชน์ต่างๆ ที่จะพึงได้จากนานาประเทศและในหมู่พวกเรากันเองด้วย เมื่อเทียบกับการที่เราพร้อมเพรียงกันเป็นเอกฉันท์

 

 

Much of the Strength and Efficiency of any Government, in procuring and securing Happiness to the People depends on Opinion, on the general Opinion of the Goodness of that Government as well as of the Wisdom and Integrity of its Governors. I hope therefore that for our own Sakes, as a Part of the People, and for the sake of our Posterity, we shall act heartily and unanimously in recommending this Constitution, wherever our Influence may extend, and turn our future Thoughts and Endeavours to the Means of having it well administered.

 

ความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของรัฐบาลใดก็ตามในการจะสร้้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นโดยไปว่ารัฐบาลนั้นมีความดีงาม และผู้ปกครองมีสติปัญญาและน่าไว้วางใจ  ดังนั้น เพื่อตัวเราเองในฐานะส่วนหนึ่งของประชาชนของประเทศนี้ และเพื่ออนุชนของเราเอง  ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะดำเนินการอย่างเต็มอกเต็มใจและพร้อมเพรียงเป็นเสียงเดียวกัน ในการเสนอแนะให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เท่าที่สามารถทำได้ และหันไปมุ่งให้ความคิดและพลังของเราเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

 

On the whole, Sir, I cannot help expressing a Wish, that every Member of the Convention, who may still have Objections to it, would with me on this Occasion doubt a little of his own Infallibility, and to make manifest our Unanimity, put his Name to this instrument.

 

โดยรวมแล้ว ข้าพเจ้่าขอแสดงความหวังว่าสมาชิกทุกคนในสภาแห่งนี้ที่ยังอาจจะมีข้อแย้งหลายๆ ประการ จะเป็นเช่นข้าพเจ้าในคราวนี้คือสงสัยในความถูกต้องของตนเองไว้บ้าง และช่วยกันแสดงออกถึงความเป็นเอกฉันท์ ด้วยการลงนามในเอกสารฉบับนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s