โรงพยาบาลสุดแดนสยามสามทิศ

ประชุมครั้งที่ ๘

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

กรรมการตัวแทนเริ่มนิ่ง คนไหนมาแล้วก็มาซ้ำ ทำให้งานเริ่มต่อเนื่องราบรื่น ทุกคนจำได้ว่าเคยพูดอะไรไว้ ไม่มาคราวหนึ่งก็ให้ความเห็นคราวหนึ่ง มาครั้งต่อไปก็ให้ความเห็นใหม่ (ตรงกันข้ามกับความเห็นเดิม) แบบที่เคยเจอมาในบางเวที  เคยนึกล่วงหน้าว่า ถ้ามีเหตุเช่นนั้น ในฐานะประธานนักจด จะเอ่ยเอื้่อนวาจาอย่างไรดีจึงจะไม่มากไป และไม่น้อยไป แต่สืื่อความชัดเจนว่า โปรดทำการบ้านก่อนมาประชุม

โชคดีที่ไม่ต้องใช้ประโยคที่เตรียมไว้

 

“ตา” ที่ตอนนี้เล่นบทผู้เป็นหูเป็นตาแทนกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ รายงานว่า  สัญญาจ้างเรียบร้อย

เตรียมแผนต่างๆ แล้ว คือ ประชุม ๓ ทีม สัมภาษณ์ส่วนกลาง วิจัยอดีต ขอข้อมูลเตรียมลง พื้นที่  เช่น ข้อมูลโรงพยาบาล ผังองค์กร  ตำแหน่งงาน กระบวนการทำงาน คู่มือการทำงาน งบการเงิบ งบทดลอง ข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่งของ สนป.  จำนวนบุคลากร โปรไฟล์ประชากร งบการเงินย้อนหลังหลายปี  ดูวิธีคำนวณต้นทุน ตกลงวิธีการทำงาน เตรียมคำถามที่จะใช้

หน่วยบริการที่คัดเลือกรอบแรก ๕ แห่ง รอบที่สอง  ๑๕ แห่ง และต้นแบบ (คือที่ไม่ขาดทุน ไม่มีปัญหา)  ๕ แห่ง

การลงพื้นที่รอบแรกเดือนกันยายน จะไปทีมใหญ่เพืี่อเอาแผนไปทดสอบ และถอดบทเรียน ก่อนไปมีพนักงานของบริษัทฯ นั่งทำงานอยู่กับ สนป. เพื่อเก็บข้อมูลให้พร้อมก่อนไปลงพื้นที่ เพื่อรบกวนพื้นที่ให้น้อยที่สุด  ทีมกระทรวงเป็นผู้ติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการยกทีมนักบัญชีไปตะลุยระบบบัญชีของโรงพยาบาล

กรรมการฝากความหวังเรื่องการได้ข้อมูลว่าระบบบัญชีถูกต้องหรือไม่ การลงบัญชีถูกหรือไม่ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีและข้อมูลการเงินไว้กับทีมงาน

 

ขอตีเส้นใต้สองเส้นตรงนี้

รองปลัดฯ สธ. เอาใจช่วยทีมงานเต็มร้อย มีประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่กรุงเทพฯ  ในวันที่ ๒ กันยายน ก็เปิดเวลาให้ทั้งทีมไปแสดงตัว ชี้แจง และขอความร่วมมือ นอกจากนั้นก็ไต่ถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย คุณหมอตั้งทิศให้ว่า ต้องการให้เข้าใจลึก ต้องการความเห็นเชิงวิเคราะห์ของระบบงาน และระบบ สปสช. (ซึ่งตอนนั้นกำลังตกเป็นเป้าการวิจารณ์อย่างหนัก) มากกว่าแค่ฟังๆ กันมาแล้วนำมารายงานต่อ

 

งานประชาสัมพันธ์ที่น่ามีของ สปสช.

– งบประชาสัมพันธ์ให้เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้ป่วย ทางเอกสาร และให้ความสะดวกด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผ่าน call center

–  ประชาสัมพันธ์องค์กรว่าทำงานได้สำเร็จ (โดยไม่ได้กล่าวถึงระบบรักษาพยาบาลที่มีพอรองรับจึงทำงานได้) เพิ่มสิทธิประโยชน์ได้มาก ฯลฯ (บางเล่มพิมพ์ ๔ สีสวยงามทั้งเล่ม เช่น  12 ปีที่งดงาม การคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ  เอกสารแนะนำตนและความสำเร็จในด้านต่างๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  เรื่องเหล่านี้จำเป็นตอนแรกตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรคงอยู่  แต่ตอนนี้ยังจำเป็นอยู่หรือ ??

INFORMATION PLEASE!        เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการทำงานกับ สปสช.

# ให้ข้อมูลกับโรงพยาบาล (แบบ help key ใน คอมพิวเตอร์) โดย สปสช. ทำ FAQ เกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลวิธีเบิกจ่าย ฯลฯ และมีระบบถาม-ตอบ  on line แทนการใช้ call center

# ข้อมูลเพื่อชี้แจงสิทธิที่มีหรือไม่มีให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยเชื่อหมอในการรักษา แต่เชื่อ สปสช. ในเรื่องสิทธิ ข้อมูลในระบบจะเป็นตัวยืนยันที่เป็นรูปธรรม ช่วยให้การโต้แย้งหรือชี้แจงระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์หน้างาน ลดลง

# ประชาสัมพันธ์หน้าที่ของผู้ป่วยให้ดูแลตนเองเพิ่มเติม และหน้าที่ของผู้มีสิทธิทุกคนที่จะดูแลสุขภาพตนเอง (ตัวเลข การมาหาหมอบ่อยไม่ใช่ตัววัดที่ดีของการเข้าถึงบริการสุขภาพ ควรหาตัวชี้วัดอื่นที่บ่งบอกว่า ผู้ป่วยสามารถหาหมอได้ในเวลาที่ต้องการหมอ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s