โรงพยาบาลสุดแดนสยามสามทิศ 7

thailande17

ต้นทุนโรงพยาบาล

“ตา” ซึ่งตอนนี้กลายเป็นคู่หูด้วย ชวนถกเถียงว่า ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนตั้งต้นดูตรงไหนดี  เห็นพ้องต้องกันว่า ต้นทุนโรงพยาบาลเป็นตัวสำคัญตัวแรก

ไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดไหน ต้องมีอะไรบ้างให้ครบ เช่นต้องมีกี่เตียง มีพยาบาลกี่คน โดยไม่คำนึงถึงว่ามีผู้ป่วยกี่คน แต่ต้องคิดใหม่ว่า จะมีโรงพยาบาลหนึ่งโรงที่ตั้งอยู่ได้ บริการประชาชนจำนวนหนึ่งในที่นั้นๆ ได้ด้วยโรคปกติที่เป็นๆ กัน น่าจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ขั้นต่ำกี่คน ใช้เงินในการบริหารจัดการสักเท่าไหร่ ต้องมีเงินหมุนเวียนในมือสักเท่าไหร่

การจ่ายเงินให้โรงพยาบาลแบบนี้ต้องพอ เพื่อให้โรงพยาบาลอยู่ได้ ตามนโยบายทั้งของ สธ. และ สปสช. ว่าประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายพอสมควร

“ตา” ยกหลักคิดของการประกันภัย คนน้อยเบี้ยประกันกลุ่มจะสูง เป็นเหตุผลในการที่ สปสช. จะจ่ายเงินให้โรงพยาบาลประชากรน้อยสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ

———————-

ประชุมครั้งที่ ๖

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ภายใน สธ. เอง เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง นักบัญชีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเขียนเสนอการจัดจ้าง ด้วยลายเซ็นเห็นชอบ และอนุมัติอีก ๒ ลายเซ็น งานก็ก้าวต่อไปถึงขั้นจัดจ้าง ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบ ผู้บริหารได้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับปัญหาสถานะการเงิน   สธ. ได้แนวทางและแผนการในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการระบบการเงินในทิศทางที่เหมาะสม 

แผนการทำงานของที่ปรึกษาด้านบัญชี ฯ

บริษัทฯ ส่งแผนและรายละเอียดวิธีทำงานมาประกอบข้อเสนอ  เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจโรงพยาบาล ตามที่ตั้งคุณสมบัติเอาไว้ และบริษัทเสนอชื่อผู้รับผิดชอบทำงานทั้งหมดแนบมาด้วย

แผนทำงานคือ กรกฎาคม – กันยายน ประเมิน ๕ หน่วยบริการ  ทั้งด้านวิเคราะห์ต้นทุน ประเมินกระบวนการทำงานและระบบ (เพื่อคุณภาพข้อมูล)  และไอที

กันยายน – ธันวาคม หน่วยบริการที่เหลือ พร้อมสรุปผลธันวาคม

มกราคม นำเสนอคณะกรรมการ

22 มิถุนายน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประกัน เสนอปลัด สธ. ว่าโครงการศึกษาฯ นี้เป็นโครงการร่วมกัน แต่แบ่งออกเป็นสองด้าน คือ สธ. จ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน  และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางของกรรมการและเจ้าหน้าที่  ส่วน สปสช. จ้างศึกษาวิจัยปัญหา และจ้างผู้บริหารโครงการ เพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายให้งานออกมาได้คุณภาพและในเวลาที่กำหนด

29 มิถุนายน สธ. ส่งเรื่องแบ่งการจัดจ้าง โครงการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินฯ ให้ สปสช.

เป็นอันกว่าพิธีการจบ

งานเดินหน้าทันที?

ช้าก่อน

งานที่ทำเดินได้ แต่งานอย่างเป็นทางการต้องรอสัญญา ซึ่งต้องรอตรวจ รอแก้ ฯลฯ     

ทบทวนงาน

ระหว่างที่ขับรถมุ่งไปข้างหน้า นานๆ ครั้งเราต้องกวาดตามองข้างๆ และมองกระจกหลังด้วย

จากคำสั่งแต่งตั้งปลายมีนาคม เริ่มประชุมก่อนสงกรานต์เล็กน้อย และวันหยุดก็มากมายระหว่างกลางเมษายน ถึงต้นพฤษภาคม แต่ภายในมิถุนายน สามารถตกลงเรื่องสำคัญๆ กันได้ครบ คือ

ตั้งที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้มีผู้อาวุโสไปคอยช่วยดูแลคนวัยทำงานให้เดินถูกทิศทาง

-จ้างงาน ๓ สัญญาคือ

โครงการศึกษาข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินและวิเคราะห์ปัญหาการขาดทุนของหน่วยบริการในสังกัด สนป.  (บริษัทฯ)

-โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของหน่วยบริการสังกัดสป  อเชียศึกษา (สถาบันฯ)

-จ้างผู้บริหารโครงการ  (“ตา” )

เอาเถอะ แค่นี้ก็นับว่าเร็วโข สำหรับระบบราชการในยามปั่นป่วน ไม่มีปลัด แล้วยังไม่มีเลขาธิการ สปสช.ด้วย (เพิ่งย้ายเมื่อ ๒๕ มิถุนายนนี่เอง)

ต่อไปนี้กรรมการทั้งหลายที่มาโดยตำแหน่ง ต้องทำงานกับรักษาการปลัด และรักษาการเลขาธิการ ดีที่ทั้ง ๒ คนไม่อยู่ในคณะกรรมการฯ นี้ด้วยตนเอง

ที่ตั้งเป้าปลายปีมีอีกเหตุผลหนึ่ง คือรู้ว่าบริษัทบัญชีมีงานล้นมือในช่วงตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทต่างๆ ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี นี่งานบริษัทฯ จะเลยมาถึงกุมภาพันธ์ ก็นับว่าพอไหว ช้ากว่านี้ไม่ดีแน่

แอบตั้งความหวังจะให้งานเสร็จสิ้นปี ๒๕๕๘ ดูจากสัญญาน่าจะเลยไป ๓ เดือนคือ สัญญา สธ. เป็นช่วง ๓๐ กรกฎาคม – ๒๔ กุมภาพันธ์  ส่วนสัญญา สปสช. อีก ๒ สัญญา เป็นช่วง ๖ สิงหาคม – ๒ มีนาคม

แล้วจะทำตามกำหนดได้หรือ เป็นคำถามที่แอบกระซิบอยู่ข้างหลังใจของข้าพเจ้า จึงขุดออกมามองแล้วก็ยืนยันว่า “ต้องได้ซิ อยู่ที่เราจะบริหารจัดการนะ อย่ากังวล ใช้เวลาคิดวางแผนดีกว่า” 

————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s