โรงพยาบาลสุดแดนสยามสามทิศ 6

ประชุมครั้งที่ ๔

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมอเลขาฯ นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดบริการสุขภาพ

คราวนี้ได้เห็นภาพรวมโรงพยาบาลทั้งประเทศ ที่มาของเงินในโรงพยาบาลของรัฐ บทบาทของกระทรวง และบทบาทของสำนักงานเขต ฯลฯ ตอนเขียนรายงานต้นปี ๒๕๕๙ ได้ไปขอตัวเลขพวกนี้อีกครั้ง ขออภัยจำไม่ได้จริงๆ ว่าได้มาแล้ว คุณหมอก็มัวแต่ยุ่งกับการดำเนินการตามนโยบายอื่นของรัฐ จึงไม่ทันได้ตอบว่า “ผมเคยให้ไปแล้วครับ”

* มีคำถามเด๋อๆ ว่า ทำไม รพศ. และ รพท. ในต่างจังหวัด ไม่ทำ premium clinic เพราะมีคนไข้ประกัน คนไข้ต่างชาติ ฯลฯ ที่น่าจะเพ่ิมรายได้ให้ทั้งหมอและโรงพยาบาลได้ 

จำคำตอบไม่ได้แล้วว่าทำไมทำไม่ได้ จึงยังคงติดใจอยู่ว่า “น่าทำ” ไม่ว่าโรงพยาบาลทำเอง หรือเปิดให้หมอเช่าเป็นคลินิก จะได้ไม่ต้องเสียเงินสร้างคลินิกต่างหาก และหมอบางคนที่ทำหลายงาน ก็ไม่ต้องเหนื่อยไปหลายแห่ง) 

** จดความคิดนอกกรอบไว้อีกเรื่อง

กินเหล้า สูบบุหรี่ ภาษีที่เสียเป็นเงินไปเข้า สสส. ไม่มาให้เป็นค่ารักษาพยาบาลโดยตรง ทีนี้ถ้ารัฐบาลประเทศนี้ไม่คิดจะห้ามเรื่องการบริโภคน้ำตาล การใช้พลาสติก การใช้สารเคมีในการเกษตร ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ เราจะมีวิธีเก็บภาษีจากพวกนี้ไหม แล้วเอาเงินไปใช้ในการให้ความรู้ ป้องกัน และรักษา

เป็นวิธีเพิ่มเงินให้ระบบสุขภาพ โดยไม่เพิ่มงบประมาณรายจ่าย โดยอ้างอิงหลักคิด polluters pay

งานของกระทรวงที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล

แล้วยังมีงานเกี่ยวกับสาธารณสุขและสุขภาพในองค์กรน้อยใหญ่อีกหลายองค์กร

สสส. สปสช. สวรส. สช. สรพ.  สพฉ. สพตร. สกส. ศรท. ศมสท. สวปก. สสพ. สคม.ฯลฯ

Slide04

เปรียบเทียบขนาดและความสำคัญของโรงพยาบาลนานาสังกัด

ทั้งภาครัฐและเอกชน

ได้ความรู้ว่า โรงพยาบาลในสังกัด สธ. มีหลายสังกัด โรงพยาบาลภูมิภาคขึ้นกับ สนป. โรงพยาบาลใน กทม. อยู่กับกรมการแพทย์  แล้วยังมี รพ. ในสังกัดกระทรวงอื่นๆ อีก ทั้งมหาดไทย กลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ

ทำไมกระทรวงศึกษาฯ มีโรงพยาบาล

อ้าว ลืมไปแล้วหรือ มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษา โรงพยาบาลเด่นดังของประเทศ ทั้งศิริราช รามาฯ จุฬาฯ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขึ้นกับกระทรวงศึกษาฯ   

Slide21 Slide22

รพ และจำนวนเตียง

ประเด็นปัญหาที่ได้ยินเสมอๆ

ควรมี co payment หรือไม่ ใช้ยังไง

สปสช. ได้หน้า แต่เงินลงทุนสร้างโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นเงินงบประมาณ ไม่มีโรงพยาบาล งานประกันสุขภาพจะสำเร็จได้ยังไง แต่ตอนนี้โรงพยาบาลทุนหมด จะให้ไหลลงๆ จนคุณภาพการแพทย์ไทย และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นบริการแย่ที่สุดในระบบเลยเหรอ

สปสช. ทำหน้าที่ และใช้เงินตรงตาม พ.ร.บ. หรือเปล่า สงสัยว่ามีการใช้เงินผิดประเภทบ้างหรือเปล่า   

คนไข้ไม่เป็นอะไรก็ไปขอยาทุกอาทิตย์

คนไข้ใช้เส้นไปขอให้นำส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ๆ ดังๆ หมอจำใจต้องทำให้เพราะยังต้องอยู่ในพื้นที่ จะช่วยยังไงได้บ้าง

คนไข้รักษาเกินจำเป็น อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไปโรงพยาบาล เพราะมันฟรี

ทำไงกับต่างด้าวท่ีไม่ได้นำเข้ามาแต่แรงงานตน แต่นำโรคเข้ามาด้วย สธ. เป็นปลายนำ้ ต้นน้ำคือใคร กรมแรงงานหรือ หรือกรมตรวจคนเข้าเมือง

ทุกเรื่อง จดไว้ และนำไปถามตามจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องแรงงานต่างด้าว ข้าพเจ้ามีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจน ขนาดว่าเคยทำเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ไปลงหนังสือพิมพ์ ตอนที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่และบอกว่าจะเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ

https://thaidialogue.wordpress.com/2015/08/28/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84/

โดยความเห็นส่วนตัว เห็นว่าการลงทุนในประเทศควรทำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตต่อคน ให้ทำงานได้ “ถูก เร็ว ดี” ที่ต้องประกอบด้วยเครื่องมือ และแรงงานมีฝีมือ ค่าแรงแพงไม่เป็นไร เพราะทำได้เร็วและดี รวมๆ แล้วได้คุณภาพที่ดีขึ้น แต่นายทุนไทยเอาง่ายเข้าว่า เอาแรงงานต่างด้าวเข้ามา ไม่คิดปรับปรุงการผลิต ส่งเสริมการลงทุนก็เอาง่ายเข้าว่า ส่งเสริมต่างชาติง่ายกว่า ส่งเสริมรายใหญ่ได้ผลงานเร็วกว่า  เอ็กซ-อิม แบงก์ก็เอาง่ายด้วยการส่งเสริมการส่งสินค้าออก แทนที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งทั้งสามอย่างนี้ ทำพร้อมกันหรือทำแค่แบบแรก ก็จะทำให้ลดความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวลงไปได้ นี่คือต้นน้ำที่เป็นตาน้ำเลยทีเดียว 

ไม่ทำตรงนั้น สธ. ก็เป็นแค่ปลายน้ำที่ได้แต่ตั้งรับ เอาหมอไทย พยาบาลไทย ไปดูแลแรงงานต่างด้าว เพื่อนายทุนไทย

เขตสุขภาพและ ซี เอฟ โอ กับการปรับเกลี่ย

สนป. จัดคัดเลือกและเชิญซีเอฟโอเขตสุขภาพบางเขตให้มาเล่าปัญหา และวิธีแก้ปัญหา แสดงตัวเลข และกระบวนการปรับเกลี่ยเงิน

ทึ่งมากกับการคิด unit cost หา minimum operating cost, unit cost, หมอและเภสัชกรที่เป็น CFO คำนวณสารพัดตัวเลขที่คิดว่าสำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปเป็นฐานในการปรับเกลี่ยเงินระหว่างจังหวัดและระหว่างโรงพยาบาล  ก่อนจะตกลงกันได้ว่าใครจ่ายใครแค่ไหน ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

ต้องใช้วิธีปรับเกลี่ยตัวเลข เพราะเงินจาก สปสช. เป็นแหล่งเงินสำคัญของ สธ. ไม่มีเงินก็ปรับและเกลี่ยอะไรไม่ได้

ได้ยินเรื่องปรับเกลี่ยรายได้ให้โรงพยาบาลที่อ้างอิงเงินเดือนก็งง เพราะกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือนไปแล้วตามสัญญาการเป็นข้าราชการ  เงินเดือนต้องจ่ายตามเดือน จะขยักไว้ก่อนบางส่วนย่อมไม่ได้

งงอยู่เป็นเดือนๆ กว่าจะ “บรรลุ” ว่า หมอทุกคนใช้เงินเดือนเป็นตัวอ้างอิงในการทำตัวเลขต่างๆ  เท่านั้นเอง ไม่ได้มีเงินเดือนจริงๆ มาเกี่ยวข้อง 

และ “บรรลุ” ด้วยว่า ที่หมอๆ คิดหาทางออกไม่ได้ เพราะว่าติดอยู่ในกองตัวเลข และกรณีพิเศษต่างๆ  ลืมหลัก 80 – 20 บ่อยๆ (คือตั้งใจแก้ปัญหา แต่เจอข้อโต้แย้งจากกรณีพิเศษต่างๆ ความคิดหลักก็เลยเฉออกนอกทางไปติดในรายละเอียด) ส่วนหมอที่คิดได้ง่ายๆ ชัดๆ ก็มี แต่เสียงไม่ดังพอ

———————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s