แนะนำรายการใน U Tube: แตกฉานการเมือง

การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แต่บางครั้งวิธีคิดและการพูดจาแบบนักการเมืองทำให้ไม่อยากรู้ ไม่อยากได้ยินเรื่องการเมืองเลย

แต่เราคงหนีการเมืองไม่พ้น เพราะการเมืองแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคน

รัฐธรรมนูญคืออะไร สำคัญแค่ไหน ทำไมบางประเทศมีรัฐธรรมนูญไม่กี่ฉบับใช้ได้ยาวนาน บางประเทศเช่น ประเทศไทยของเรา ต้องร่างกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราไม่มีทางออกทางอื่นเลยหรือ หรือ และรัฐธรรมนูญของเราทำไมยาวนัก รัฐธรรมนูญน่าจะยาวหรือสั้นสักแค่ไหน จึงจะนับว่าพอดี

หาฟังเนื้อหาที่เป็นข้อมูลและความรู้อย่างที่อยากรู้ไม่ค่อยได้ จนกระทั่งได้ฟังเรื่องนี้ ซึ่งเชื่อว่า เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่นิสิตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์คงจะได้ยินได้ฟังตั้งแต่วิชาแรกๆ ที่ได้เรียน ส่วนราษฎรทั่วไปที่บริโภคสื่อจะได้ยินแต่ความเห็นเป็นส่วนมาก

ขอบคุณอาจารย์ ดร. จรัส จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอย่างมากที่ให้เวลามาให้ความรู้พื้นๆ ที่ราษฎรธรรมดาพึงรู้

ได้ยินว่าตอนต่อๆ ไป จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆ ช่วยกันนำรัฐธรรมนูญของบางประเทศมาเล่าสู่กันฟัง

ฟังไปเรื่อยๆ คงแตกฉานเรื่องการเมืองยิ่งขึ้น

แตกฉานการเมือง ตอนที่ 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s