อัฏฐมีบูชา ที่วัดด่าน

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หลังจากนั้น ๘ วัน คือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ในชมพูทวีป

หลายวัดในประเทศไทยจัดงานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของวันดังกล่าว

This slideshow requires JavaScript.

ในกรุงเทพฯ มหานครมีงานที่วัดด่าน เขตยานนาวา เป็นงานที่งานพัฒนาชุมชนของ กทม. สมาชิกสภาเขตฯ วัดด่าน และชุมชน ร่วมใจช่วยกันจัด

วัดด่านเป็นวัดเก่ากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๔ ด้านหนึ่งติดถนนใหญ่ อีกด้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่เป็นคุ้งอ้อมโค้ง ในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ วิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานดั้งเดิม (วิหารมีบ่อน้ำล้อมไว้ กันน้ำท่วม) มีปลาคาร์พจำนวนมาก มีกุฏิไม้สักโบราณ และระฆังจารึกคาถาชินบัญชรแขวนเรียงรายอยู่

งานอัฏฐมีบูชาที่วัดด่าน เริ่มขึ้นในวันหลังจากวันวิสาขบูชา คือ แรม ๑ ค่ำ แล้วสวดไป ๗ คืน (ปีนี้คือวันที่ ๒๕ พ.ค. ถึง ๓๑ พ.ค.)

ตามกำหนดการในปีนี้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม หรือแรม ๗ ค่ำ ช่วงบ่าย ๓ โมง มีการแห่พระพุทธรูปปางดับทุกข์ (คือพระพุทธรูปตอนปรินิพพาน ปางเดียวกับที่กุสินารา) เริ่มจากวัดด่าน ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๔ ออกไปตามชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม ๓ โดยแวะตามจุดต่างๆ เช่น หน้าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โรงเรียนวัดคลองใหม่ ชุมชนวัดคลองภูมิ (ปากซอย ที่ ๕๙) ผ่านถนนพระราม ๓ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่าง ๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐ น. เพื่อกลับรถที่แยกรัชดาฯ – นราธิวาสฯ ไปชุมชนสามัคคีรวมใจ และโรงเรียนประถมนนทรี เป็นต้น

ขบวนแห่จะกลับถึงวัดเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

ทางเขตชักชวนจุดต่างๆ ให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา (ถ้ามี) และให้เตรียมดอกไม้ เพื่อโปรยบูชาพระ

วันที่ ๑ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันแรม ๘ ค่ำ มีจำลองพิธีถวายพระเพลิง เวลา ๑๖.๐๐​ น.

ในวันนั้นเมื่อปีที่แล้ว ได้เห็นกระบวนแห่มีสาวไทยในชุมชนห่มส่าหรีสีสดแบบสาวภารตะเดินร่วมด้วย ได้บรรยากาศของเหตุการณ์ที่เกิดในชมพูทวีป

เจ้าหน้าที่เขตเล่าว่า งานนี้จัดมาได้ ๑๐ ปีแล้ว โดยหลวงพ่อพระครูสถิต บุญวัฒน์ เป็นผู้ฟื้นฟูประเพณีเดิมขึ้นมาโดยความร่วมมือของชุมชนและเขต

ในวันนั้นมีประธานของงาน ซึ่งเป็นบุคคลในเขตยานนาวา เป็นตัวแทนของมัลลกษัตริย์ผู้ทำพิธีถวายพระเพลิง และมีการแสดงประกอบคำบรรยายเล่าเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงด้วย

ผู้สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจติดต่อได้ที่เขตยานนาวา โทรศัพท์ 02 295 0929 หรือที่วัดด่าน

การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นเหตุการณ์ แต่ความสำคัญอื่นต่อพระพุทธศาสนายังมีอีก ซึ่งบางวัดไม่ได้จัดจำลองเหตุการณ์ แต่จัดให้มีเทศน์ตลอดคืน เช่น วัดราชบพิธฯ เป็นต้น

ความสำคัญที่เนื่องกับวันอัฏฐมีบูชา  มีอีกอย่างน้อย ๒ เรื่องคือ

  1. การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ที่เกิดขึ้นในภายหลังการถวายพระเพลิง

การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกเสด็จปรินิพพานที่กุสินาราแคว้นมัลละ ซึ่งเป็นแคว้นเล็ก ไม่สามารถหวงพระบรมสารีริกธาตุไว้เพียงแคว้นเดียวได้ ต้องแบ่งให้แคว้นใหญ่อื่นๆ ด้วย ทำให้ทุกแคว้นที่มีศรัทธา มีโอกาสได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไปบูชา

ที่วัดด่านตอนเสร็จสิ้้ินพิธีถวายพระเพลิง จะแจกถั่วลิสงสุก จำลองการแจกพระบรมสารีริกธาตุ

  1. แสดงความสำคัญของพระมหากัสสปะที่นำพระภิกษุหมู่หนึ่งเร่งเดินทางมา และไฟที่ถวายพระเพลิงติดขึ้นได้เมื่อพระมหากัสสปะได้ถวายความเคารพแล้ว ณ เบื้องพระบาท

ในพิธีที่วัดด่าน ผู้ร่วมงานจะเห็นภิกษุหมู่หนึ่งสะพายเครื่องเดินทางเดินเรียงแถวเข้ามาในบริเวณพิธี เป็นสัญญลักษณ์สื่อถึงการมาถึงของคณะของพระมหากัสสปะในครั้งนั้น

เคยเห็นพระพุทธรูปปางยื่นพระยุคลบาทออกมาจากหีบ (ไม่มีพระพุทธรูป เห็นแต่หีบกับพระบาท) มีพระมหากัสสปะนั่งนมัสการอยู่เบื้องพระบาท ที่พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก) ไม่เคยเห็นที่อื่น อาจจะเป็นประติมากรรมแสดงเหตุการณ์นี้แห่งเดียวในประเทศไทยก็ได้

การดำริสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่มีพระมหากัสสปะเป็นผู้นำ เกิดขึ้นระหว่างที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนั่นเอง คือหลังจากได้ทราบข่าวมหาปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะได้ยินภิกษุรูปหนึ่งกล่าวยินดีว่า ต่อไปนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงห้ามโน่น ห้ามนี่อีกแล้ว ภิกษุย่อมทำอะไรได้ตามใจ

การสังคายนาเป็นการจัดเรียงหมวดพระธรรมและพระวินัยไว้ แล้วทรงจำกันต่อๆ มา เป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

“ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใด อันเราได้แสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ  ธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”

พวกเราในปัจจุบันก้าวเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๒๗ แล้ว พระธรรมวินัยจะยังคงเป็นศาสนาแทนพระพุทธองค์อยู่ต่อไป ตราบเท่าที่ชาวพุทธยังศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมและวินัยเหล่านั้นที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s