กติกากำหนดผู้ชนะ (2)

กติกากำหนดผู้ชนะ (2)

ได้รับคำบอกเล่าเรื่องกติกาที่กำลังกำหนดผู้ชนะในเรื่องของวงการยา  เมื่อจะมีการเปิดเสรีการค้าในอาเซียน

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เรื่องแรกที่ได้ยินมาเกี่ยวกัน

AEC ที่กำลังกล่าวกันจนเกร่อในขณะนี้

ยาที่ขายในประเทศไทยที่เป็นยาทำได้ใหม่เพราะขนานแท้หมดความคุ้มครองแล้ว

เรากำหนดให้ต้องทดลองในคนไทยเท่านั้น

ข้อนี้ดี ตรงที่ว่ายาเทศ ทำในประเทศเพื่อนบ้านก็เข้ามาขายไม่ได้

กติกาปิดตลาดสำหรับบริษัทยาจำนวนมาก

ข้อเสียก็คือพัฒนายาได้ช้า เพราะอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคอื่นๆ

เอกชนก็คงจะแก้ได้ ถ้าทางการตั้งใจ และเอาจริง แต่อุปสรรคประการหนึ่งที่เอกชนแก้ไม่ได้คือระเบียบ

กติกา กระบวนการ ของ อย

เอง

จึงจำเป็นต้อง

รีเอ็นจิเนียอย่างเหมาะสม

เพื่อให้สู้กับชาวโลกได้ในระบบที่เปิดมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแข็งแกร่งขึ้นจริงๆ

ไม่ใช่เพราะปิดตลาดให้ เมื่อพัฒนายาไม่ทัน

 และจะเปิดตลาดนี้ให้เสรีมากขึ้น เราทำอะไรได้อีกนอกจากที่กล่าวมาในย่อหน้าที่แล้ว

มีข้อเสนอให้ใช้การทดลองที่ประเทศอื่นได้ ฟังดูเกือบ โอ เค แต่ว่าประเทศไหน

ข้อเสนอบอกว่า อินเดีย ข้อนี้ไม่ โอ เค เพราะ

() เรารู้มาตรฐานการทดลองยาในอินเดียละหรือ ขนาดทดลองในเมืองไทยยังขาดๆ พร่องๆ ในบางคราว

() คนไทยกับคนอินเดียเป็นคนละเผ่าพันธุ์ การสนองตอบต่อยาอาจจะต่างกัน ถ้าทดลองในจีน สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย อาจจะใกล้กันมากกว่า

ถ้ากติกากำหนดยอมการทดลองในอินเดียได้ เท่ากับกติกากำหนดว่าผู้ชนะรอบนี้คืออินเดีย

เพราะทดลองในอินเดีย ง่ายกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า แลกกับคุณภาพยาที่อาจจะต่ำลง หรือไม่แน่ไม่นอนมากขึ้น

ต้องคิดให้รอบคอบค่ะ แต่ก็ต้องคิดเร็วๆ ด้วย

นวพร เรืองสกุล

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s