ครูนอกกรอบฯ

Book Notice 3

ครูนอกกรอบฯ

ชื่อหนังสือ ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ Teach Like Your Hair’s on Fire

ผู้เขียน Rafe Esquith

ผู้แปล กรรณิการ์ พรมเสาร์

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ส่งหนังสือเล่มนี้ให้ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ทำให้มีการแปลหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นภาษาไทย เพราะทั้งสองท่านนี้ชื่นชมหนังสือเล่มนี้มากๆ

อ่านแล้วก็วางไม่ลง เพราะหนังสือให้เทคนิคการสอนหนังสือเด็ก ป. ๕ ในแทบจะทุกวิชา และสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

หนังสือยังทำให้เห็นความมุ่งมั่น ความใส่ใจ และความวิริยะทุ่มเทที่ครูคนหนึ่งมีให้กับศิษย์ ในขณะที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ ครูก็หาความรู้เพ่ิมและเรียนรู้ไปด้วย

ผู้เขียนกล่าวไว้ในจดหมายถึงเพื่อนครูในเมืองไทยตอนหนึ่งว่า

“เมื่อเราต้องการให้เด็กๆ ทุ่มเทให้กับการเรียน เราในฐานะครูต้องทุ่มเทกับการสอนด้วย”

“พวกเราที่เป็นครูอาจไม่สามารถทำให้เด็กๆ เก่งขึ้นหรือดีขึ้น แต่เราสามารถเปิดประตูแห่งโอกาสให้นักเรียนของเราได้  เราแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น และมอบเครื่องมือให้พวกเขากรุยทางไปสู่ที่ที่พวกเขาเลือกจะไป”

“เราต้องจำไว้ว่า ในโลกที่ถูกครอบงำด้วยการทดสอบนี้ เครื่องชี้วัดผลงานของเราไม่ได้อยู่ที่ข้อสอบตอนปลายปี แต่อยู่ที่การได้เห็นว่า สิบปีหลังจากจบจากห้องของเราไปแล้ว เด็กของเราไปได้ไกลเพียงใด เราจำเป็นต้องสอนทักษะที่เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะใช้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้ชั่วขีวิต”

หลายตัวอย่างที่นำเสนอโดนใจมาก ทำให้นึกถึงว่าครั้งที่ทำงานเป็นเลขาธิการ กบข. ถ้ามีหนังสือเล่มนี้อยู่กับตัว คงมีตัวช่วยให้ไม่ต้องคิดค้นวิธีการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และการใช้ชีวิตให้กับพนักงานรุ่นเยาว์ของ กบข. ด่้วยตนเองแบบลองผิดลองถูก (อ่านประสบการณ์การตั้งต้น กบข. ในฐานะองค์กรได้ จากหนังสือเรื่อง หนึ่งล้านคน หนึ่งความวางใจ หาที่ไหนไม่มี ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีแน่)

ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สำหรับครู และไม่ใช่สำหรับการสอนเด็ก ป. ๕ เท่านั้น แต่ใช้ได้กับผู้เป็นหัวหน้าทุกคนที่ต้องการฝึกลูกน้อง และใช้ได้กับการสอนแม้กระทั่งผู้ที่จบเป็นบัณฑิตทำการทำงานแล้วด้วย

นวพร เรืองสกุล

หมายเหตุ

สนใจอยากได้หนังสือ ครูนอกกรอบฯ โปรดทราบว่า หนังสือเล่มนี้ไม่มีขาย อยากได้ต้องขอเอาเองจาก สสค.

โทรศัพท์ 02 619 1811

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s