ย้อนรอยการเงินโลก

Book Notice

ชื่อหนังสือ ย้อนรอยการเงินโลก

ผู้เรียบเรียง นวพร เรืองสกุล

ผู้จัดจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
0 2255 4433 www.chulabook.com
สำนักพิมพ์  KnowledgePlus 08 1825 8929
ราคา 275 บาท

รวมจากข้อเขียนเป็นตอนๆ ในนิตยสาร แต่การอ่านประวัติศาสตร์แแบบไม่ต่อเนื่อง และพลิกย้อนหลังไม่ได้ น่าจะอ่านยากมาก จึงรวมเป็นเล่ม

“ย้อนรอยการเงินโลก” เล่าเรื่องการเงินในศตวรรษที่ ๒๐ โดยเน้นที่ครึี่งแรกของศตวรรษ ซึ่งมีเหตุการณ์น่าสนใจมากมาย และแต่ละอย่างมีผลสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ เช่นกำเนิดธนาคารกลางของสหรัฐฯ สงครามโลกสองครั้ง เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุด กำเนิดสถาบันการเงินจำนวนมาก เช่น สถาบันจัดอันดับ ก.ล.ต. สถาบันประกันเงินฝากในสหรัฐฯ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนโดยใช้หลักการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

ข้อเขียนโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กลับมาสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นครั้งคราว เป็นการย้ำแนวคิดของผู้เขียนว่า  เหตุการณ์การเงินของโลกย้ำรอยเดิม เพราะว่า

“ส่ิงที่เป็นชีวิตจิตใจของนักการเงิน สถาบันการเงิน และนักลงทุน คือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ สร้างกำไรให้บริษัทของตนเองมากๆ หรือสร้างรายได้ให้กับตนเองให้มากที่สุดที่จะมากได้ การลงทุนมีความเสี่ยง นักการเงินเสี่ยงด้วยเงินของคนอื่น สิ่งที่ผลักดันนักการเงินเบื้องลึกที่สุดคือโลภะ

เกมการเงินไม่ใช่เกมเอาชนะโลภะ แต่เป็นเกมการเล่นบนกระดานช่ือโลภะ”

 

นวพร เรืองสกุล 19 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s