(ภาษาไทย) From Data to Information: A mini case study

๙.๐๐​น. เช้าวันที่ ๑ มกราคม สวัสดีปีใหม่จาก wordpress.com คือรายงานประจำปีสำหรับ thaidialogue.wordpress.com  เป็นเลขานุการกิจการที่ทรงประสิทธิภาพย่ิง สามารถออกรายงานประจำปีได้ในเช้าวันถัดจากวันปิดกิจกรรมประจำปี

รายงานเป็นอย่างไร นำมาให้อ่านแล้ว ณ ที่นี้

รายงานประจำปีอีกฉบับหนึ่งได้รับมาก่อนวันหยุดสิ้นปี เป็นของส่วนราชการแห่งหนึ่ง เป็นรายงานของปี ๒๕๕๒ ทั้งๆ ที่นี่เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว

ข้อคิดที่ได้มาคือ

 1. การใช้เทคโนโลยี ทำให้งานเก็บข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 2. เทคโนโลยีแสดงประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้อมูลดิบต่างๆ มาใช้เป็น “สารสนเทศ”
 3. ข้อมูลดิบไม่สามารถเป็นสารสนเทศได้ ถ้าไม่มีคนคิดวางแผนการเก็บล่วงหน้า
 4. คนเก็บต้องไม่ใช่แค่คนเขียนโปรแกรมเป็น แต่ต้องมีสมอง ลองคิดให้ออกว่า ต้องการนำเสนอสารสนเทศเพื่ออะไร คิดได้แล้ว จึงจะเก็บข้อมูลมานำเสนอเป็นสารสนเทศได้ นี่คือ management information system ในภาคปฏิบัติที่ชัดเจนมาก
 5. วางแผนเก็บข้อมูลและใช้สมองนำเสนอข้อมูลที่มีสาระแล้ว ยังให้คุณค่าเพิ่มด้วยข้อเสนอแนะอีกด้วย
 6. ทั้งหมดนี้ฟรี (เผื่อติดใจและตั้งใจจริงกับการมีบล็อก จะได้เขยิบไปใช้บล็อกที่ยืดหยุ่นกว่าบล็อกฟรี)

คอมพิวเตอร์ใช้แค่ให้ทันสมัยหรือให้สะดวกหน้างานก็ได้ แต่สิ่งที่ได้มาจากหน้างานคือข้อมูลดิบ ข้อมูลดิบที่ปรุงดีๆ จะได้ “สาระ”สนเทศ ซึ่งคือพลังอำนาจและมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานอย่างมาก

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาดูบล็อกนี้ และขอบคุณลิ้งค์ต่างๆ เป็นอย่างมากที่เอื้อเฟื้อช่วยให้บล็อกนี้ี่แพร่หลาย

สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกท่านประสบความสวัสดีในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อค่ะ

นวพร เรืองสกุล

Advertisements

One thought on “(ภาษาไทย) From Data to Information: A mini case study

 1. เรียนคุณนวพร เรืองสกุล ..ได้อ่านคอลัมน์ ” เที่่ยวถนน ท่องตลาด ” จากสกุลไทยทุกฉบับ นะคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดเพราะเนื้อหาที่ได้อ่านทุกฉบับทำให้มีข้อมูลไปเล่าให้เพื่อน ๆ หลาน ๆ ได้รับทราบ เพราะส่วนใหญ่ท่านเหล่านั้นไม่ค่อยอ่านนิตยสาร ค่ะ
  กราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดอีกรอบ นะคะ
  ด้วยความนับถือและเคารพยิ่ง
  นิรมล โลหะวิจิตรานนท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s