Conflict of Interest และวิธีบริหารจัดการ ตอน ๒ Disclosure 

กรณีที่เคยเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของรัฐ  One level up มีคู่หูตามมาอีกชุดหนึ่งที่อาจจะจำเป็นต้องหยิบมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความโปร่งใส” (transparency) ในการทำงานและคุ้มครองผู้ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ คือ การเปิดเผยข้อมูล  (disclosure)  การใช้ราคาตลาดเพื่อตัดสินการทำธุรกรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (arm’s length principle)   ในกรณีที่การทำรายการเป็นเงินจำนวนน้อย เป็นเรื่องง่ายๆ เกี่ยวข้องกับบุคคล ๑ – ๒ คน ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร  แต่ละองค์กรก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการเช่นกัน เช่น การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไป เป็นต้น คือกลับไปเรื่อง one level up อีกครั้ง แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆ ต้องมีกระบวนการมากกว่านั้น กรณี one level up  ตั้งภรรยาเป็นที่ปรึกษาส่วนงาน  โดยไม่รับเงินเดือน ผู้อำนวยการอีกคนหนึ่ง ตั้งภรรยาเป็นที่ปรึกษาในส่วนงานที่ตนเป็นผู้อำนวยการอยู่  ภรรยาเป็นคนที่มีผลงานเด่นมาก เข้าข่ายเป็นดาวรุ่ง และตุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นรองผู้อำนวยการหรือที่ปรึกษาได้แน่นอน และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงตกลงกันให้ภรรยาทำงานโดยไม่รับเงินเดือนในส่วนงานนี้  แม้กระนั้นก็ยังมีข้อครหา เพราะพนักงานทั้งส่วนงานรู้สึกว่า พวกตนไม่อยู่ในสายตา  มีการคิดและปรึกษากันแค่สองสามีภรรยาเสมือนส่วนงานเป็นกิจการในครอบครัว บางคนมองว่าภรรยาเข้ามายุ่มย่ามในกิจการของสามี  ผู้อำนวยการชี้แจงว่า…

Conflict of Interest และวิธีบริหารจัดการ ตอน ๑. One level up

ภาคเอกชน ระบบราชการ และการเมือง เข้าใจคำว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ / ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) หรือความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ (conflict of role) แตกต่างกันอย่างมาก ในภาคเอกชน คำนี้มีความหมายชัดเจน  มีการถกแถลงกันสม่ำเสมอ รวมทั้งมีวิธีบริหารจัดการที่แน่นอนพอสมควร สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบราชการ คำนี้เป็นคำสะดวกที่หลากความหมาย และอาจจะคนละความหมายกับเอกชน รวมทั้งวิธีบริหารจัดการก็ต่างออกไป ส่วนภาคการเมืองนั้น  คำนี้ใช้แบบเลือกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  คือใช้กล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น ถ้าฝ่ายตนทำเรื่องทำนองเดียวกัน ก็จะมีคำอธิบายกล่าวแก้ต่อสาธารณชนอย่างที่ตนและพรรคพวกฝ่ายตนฟันธงเองว่า  “สมเหตุสมผล” ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาตอนนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เมื่อมีรายงานข่าวเรื่องประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งธิดาของตนเป็นรองเลขาธิการของตน รับเงินเดือน 47,500 บาท  (อ้างอิงข่าว voice ทีวี) เรื่องของการเมือง ขอบคุณผู้ที่เสาะหาความสัมพันธ์มาได้ และยกเป็นประเด็นขึ้นมา เรื่องนี้น่าจะมีน้ำหนักและนำไปสู่การตั้งประเด็นให้ขบคิดและนำไปสู่การหาทางจัดการกับปัญหาลักษณะเดียวกันโดยหาวิธีปฏิบัติที่เป็นกลาง (คือเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นใคร ฝ่ายใด) แต่น่าเสียดายที่ประเด็นถูกลดทอนลงด้วยวัฒนธรรมใหม่ ๒ อย่างในสังคมเราเวลานี้ คือ ๑. พูดแบบส่อเสียด เยาะเย้ย ถากถาง…

Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวคือความยั่งยืนของโลกใบนี้ ตอนที่ ๒. เศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจสีเขียวในด้านบวก จะช่วยให้ท้องถิ่นไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทันโลก ทันสมัย หรือกระทั่งล้ำสมัยได้  โดยยังรักษาเอกลักษณ์ดีๆ ของวัฒนธรรมไทยไว้ได้ด้วย ในบ้านเราทุกวันนี้ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และภาครัฐ เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมีคุณภาพอยู่บ้าง แม้จะยังค่อนข้างน้อย ดังจะเห็นได้ว่า เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายยากขึ้นทุกวัน ยกตัวอย่างเรื่องอาหารที่เราซื้อ  ซื่ออาหารได้ของแถมคือ ผงชูรส ยาปฏิชีวนะ  สารเคมีที่ไม่เหมาะจะบริโภคหรือนำเข้าสู่ร่างกาย  พลาสติกที่ใช้เป็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และ “โรค” ต่างๆ อันเกิดจาการบริโภคสิ่งเหล่านี้ ทุกคนจึงต้องคิดอย่างมากว่าเราจะเอายังไงต่อไปกับการใช้ชีวิตแต่ละวัน ประเทศพัฒนาแล้วที่เร่ิมหวนคือสู่ธรรมชาติอย่างจริงจังคือกลุ่มประเทศในยุโรปตอนเหนือ  ที่มีวัฒนธรรมของการอยู่เมืองเล็ก และวัฒนธรรมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข็มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง  นอกจากนี้มีคนอีกไม่น้อยที่นั่งเครื่องบิน (enegy waste) มาแสวงหาหรือชื่นชมวิถีชีวิตแบบ low carbon คือไม่สิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันหรือไฟฟ้ามากนัก ดังเช่นชีวิตในชนบทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรา ขอเสนอแนะบางประการ ๑. การพัฒนาท้องถิ่นควรอิงอยู่กับธรรมชาติและวัฒนธรรมเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย หรือยารักษาโรค พัฒนาโดยเน้นให้สะอาดสะดวก ถูกสุขอนามัย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร เพื่อให้ได้ชีวิตที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างที่พักอาศัยหรือที่พักแรมเพื่อนักท่องเที่ยว  บ้านลักษณะไทยที่โปร่งโล่งลมพัดผ่าน ใต้ถุนเย็นสบาย เสาสูงพ้นน้ำหน้าน้ำ ควรเป็นต้นแบบของการออกแบบอาคารพักอาศัยยุคใหม่ มากกว่าการลอกเลียนแบบบ้านจากเมืองใหญ่หรือจากบ้านฝรั่ง (ให้สังเกตด้วยว่าเมื่ออังกฤษมาสร้างบ้านที่สิงคโปร์ ก็ออกแบบบ้านลักษณะบังกาโล…

Green Economy คือความยั่งยืนของโลกใบนี้ ตอนที่ ๑. การจัดการทรัพยากรและเรื่องของขยะ

โลกเราเต็มไปด้วยขยะ แค่พลาสติกอย่างเดียวก็ท่วมท้น เวรกรรมเหลือเกินที่คนเราสามารถผลิตได้ถูก แข็งแรง ทนทาน จนกระทั่งระบาดยิ่งกว่าผักตบชวา  ที่ทิ้งแค่ให้พ้นหูพ้นตาไปลอยฟ่องอยู่ในมหาสมุทรเป็นกลุ่มเป็นก้อน (เรียกว่า gyre) ก็ขนาดทวีปออสเตรเลียนั่นแล้ว  สัตว์น้ำจะอยู่ยังไง   บางตัวโดนพลาสติกพันธนาการจนตายไปเพราะขาดอาหาร ไม่นับพวกที่กินเข้าไปโดยนึกว่าเป็นอาหารอีก  แถมพลาสติกจิ๋วๆ ยังลอยฟ่องเข้าไปอยู่ปะปนในอาหารปลา พร้อมๆ กับมลพิษอื่นๆ แล้วสัตว์โลกที่ชื่อว่าคนก็ย้อนกลับไปบริโภคสิ่งที่ตนเองทิ้งลงไปในน้ำนั่นเองอีกทอดหนึ่ง เป็นวัฎฎะกันไป https://youtu.be/3FVDW6Uq3cI   plastic ocean https://youtu.be/7y6cvg_-6Lo  10 worst pollution https://youtu.be/YFZS3Vh4lfI  6 re.. to deal with waste from consumption การจัดการกับขยะ ต้องการทั้งการป้องกันไม่ให้มีขยะ และการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นแล้ว เรื่องขยะๆ ก็เขียนไปหลายครั้งแล้ว เช่น https://thaidialogue.wordpress.com/2015/03/18/taiwan-law/ https://thaidialogue.wordpress.com/2015/08/19/garbage/ https://thaidialogue.wordpress.com/2012/03/22/การแยกขยะ/ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมชาติ เคยพูดไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2554 ดังที่บันทีกไว้ในบล็อกแล้ว https://thaidialogue.wordpress.com/2011/10/04/เขียวทั้งแผ่นดิน-2/    2011 เมื่อสถาบันพัฒนาเมืองด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิในประเทศเยอรมันจัดสนทนาเรื่องนี้…

ต้นแบบทางเลือกของสวนสาธารณะของชุมชน: อุทยานจุฬาฯ 100 ปี  (The Creative Community Park of 2017)

ไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรคิ ร. ๙ ที่อาคารนิทรรศการในอุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี (คืออาคารที่ตั้งอยู๋ติดกับถนนบรรทัดทอง) เป็นนิทรรศการ ๓ ส่วนคือ ส่วนห้องที่มีอ้างอิง ส่วนนิทรรศการภาพ และส่วนแสดงโครงการสำคัญๆ ที่เป็นโครงการในพระราชดำริด้วยเทคนิคแบบ 4D เป็นรอบๆ   ตอนที่ไปเป็นรอบ ๑๑.๐๐ น. ในขณะที่สองย่ายังงงอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้ในห้องอ้างอิง  หลานน้อยนักเรียนประถม ๕ กลับใช้งานอย่างคล่องแคล่ว เลือกดูความรู้จากจอ และเปิดเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆ ให้ย่าฟัง ระหว่างรอเวลาเปิดแสดงแสง สี เสียง ฉายภาพเล่าเรื่องด้วยเทคนิค 4D เทคนิคน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเห็น แต่ถ้าเคยเห็นมาก่อนแล้ว เช่นที่ สวนป่ากลางเมือง ของกลุ่ม ปตท. แถวบึงกุ่ม ก็จะไม่ตื่นเต้นนัก แถมดูนานๆ จะเวียนหัวเอาเสียด้วย พอดีวันที่ไปดูมีช่างภาพจากสื่อประเทศจีนมาร่วมชมด้วย ก็ขอแสดงความยินดีที่นิทรรศการเป็นที่สนใจ  ตัวเองและเพื่อนร่วมงานรุ่นหลังกลับได้ไอเดียบรรเจิดขึ้นมา หลังจากชมเทคนิคนี้​ ผสมกับที่ได้ยินมาว่าจุฬาฯ ดำริจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐานไว้ในสวน พระบรมรูปใหญ่ๆ ดูล้าสมัย และทำให้สวนชุมชนที่ไม่ใหญ๋นักกลับคับแคบลงไป จะดีกว่าและทันสมัยกว่าไหมนะ ถ้าจะยิงแสงเลเซอร์พระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นไปบนท้องฟ้าสัก ๑๕ นาทีทุกค่ำ (หรือหนึ่งค่ำในหนึ่งสัปดาห์)…

ความทรงจำ 13 ตุลาคม 2559-2560

บทกลอนนี้ลงไว้ครั้งหนึ่งแล้วใน historyboxex.wordpress.com ณ รอยต่อแห่งยุคสมัย  ขอนำมาลงอีกครั้ง เพื่อทบทวนเหตุการณ์สำคัญยิ่งในชีวิตคนไทยในช่วงเวลานี้ ก่อนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  แล้ววันเวลาก็จะผ่านไปเหมือนเช่นที่เคยผ่านเสมอมา  หวังว่าสิ่งดีงามจะยิ่งแผ่ขยาย แทนที่จะเลือนไปตามความทรงจำ  ‘ในท่ามกลางทุกข์เทวษเหตุวิโยค’      ใจอมโศกระบายโศกเป็นงานศิลป์   ครูเพลงสร้างเสียงเพลงรวมศิลปิน     กวีจินตนาการผ่านกานท์กลอน   จิตรกรฝากฝีมือผ่านฝีแปรง               นักแสดงสมัครเล่นแปรอักษร    ต่างอาชีพต่างผลงานต่างขั้นตอน      เมื่อใจสอนเปลี่ยนใจเศร้าเป็นพลัง    ชาวประชาสรรค์คิดจิตอาสา             ทุกคนมาร่วมมือทำตามใจสั่ง    ทั้งรัฐราษฎร์หยาดน้ำใจไว้รอบวัง     บ้างสงบนั่งฟังธรรมทุกค่ำคืน    ทำอะไรอะไรไม่ให้ชีวิตว่าง                 ถึงมีกฎระเบียบบ้างไม่ขัดขืน…

มาตรา ๔๔ กับอุดมศึกษาไทย

ภาพถ่ายแถวลาดกระบัง ได้มาทางไลน์ เมื่อฤดูดอกไม้บาน ปี ๒๕๕๙   “ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งหน.คสช.ที่ 29/2560 ให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาคอาเซียน เน้นสาขาขาดแคลน ระบุ ตั้ง“บอร์ดคพอต.”พิจารณามี“รมว.ศธ.”นั่งประธาน กรรมการมาจาก“ปลัดคลัง-ปลัดอุดฯ-ปลัดวิทย์ฯ-เลขาสภาพัฒน์-เลขาฯบีโอไอ-ประธานสภาอุดฯ-ประธานทปอ.-นายกสมาคมอุดมฯ”ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนให้อำนาจ “รมว.ศธ.”แต่งตั้ง ส่วนเลขาธิการ กกอ. ทำหน้าที่เลขานุการ มี สกอ.เป็นฝ่ายธุรการ มีผลตั้งแต่ 26 พ.ค.60” กรุงเทพธุรกิจ   ทำไมต้องมาตรา 44 นพ.ธีระเกียรติ ให้เหตุผลไว้ว่า “ที่เสนอให้ใช้ ม.44 นั้น หากใช้หลักเกณฑ์ปกติตามที่ สกอ.กำหนด กว่าจะจดทะเบียนหาหุ้นส่วน ที่เป็นคนไทยก็จะไม่ทันการณ์”  คม ชัด ลึก 16 พ.ค. 2560 โดยส่วนตัว ดิฉันไม่ชอบการใช้ มาตรา 44 พร่ำเพรื่อ เพราะ (๑) สร้างอำนาจที่ไม่พึงปรารถนาและผู้ใช้อาจเพลิดเพลินในอำนาจจนเกินขอบเขตได้ (๒) ทำให้ข้าราชการและองคาพยพที่เกี่ยวข้อง “เกียร์ว่าง”…