แท็กซี่โอเค ที่ไม่โอเค

กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวรถแท็กซี่ วีไอพี และแท็กซี่ โอเค ไปแล้ว ยังไม่ได้ลองขึ้นเลย  แต่ฟังข่าวก็เกิดข้อกังขาว่า การพัฒนา app. และจัดให้มีแท็กซี่โอเค เป็นกิจโดยตรงของกรมฯ หรือเปล่า  กรมการขนส่งฯ ควรทำหน้าที่ผู้กำกับกติกา (regulator) มากกว่าเป็นผู้ประกอบการ (operator) ไม่ใช่หรือ แต่ทำไมจึงรักแท็กซี่ เชียร์แท็กซี่จนออกนอกหน้า ทำผิดก็ไม่ว่าอะไร ปล่อยผู้ใช้บริการดูแลตนเองตามยถากรรม แล้วตอนนี้ยังจะเข้าไปพัฒนาระบบงานเพื่อสร้างแท็กซี่รุ่นใหม่ไฮโซอีก ทำให้แท็กซี่รุ่นธรรมดากลายเป็นบริการด้อยคุณภาพ แบบนี้สวัสดิภาพของผู้ใช้แท็กซี่ธรรมดาจะอยู่ตรงไหน หน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกดังนี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   ๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์…

พระปกเกล้า sky park (โครงการสะพานด้วน-สวนลอยฟ้า)

สภา กทม อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทิ้งร้างที่ขนานกับสะพานพระปกเกล้า เมื่อ 31 มกราคม 2561  แม้จะมีเสียงท้วงติงบ้างใน กทม ก็ดูจะพอเป็นพิธีเพื่อความรอบคอบ ข่าวนี้เป็นข่าวดีเงียบๆ ธรรมดาๆ  แต่สำหรับนักผังเมือง และผู้รักจะเห็น กทม งดงามขึ้น นี่เป็นข่าวชวนดีใจอย่างเอิกเกริกทีเดียว  โครงการนี้นำโครงสร้างทิ้งร้างของโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินมาใช้ ถ้าเป็นโครงการสร้างใหม่ที่จู่ๆ ก็เฟื่องจะทำสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำระยะทางรวมทั้งสิ้น 280 เมตร คงโดนคัดค้านระงมว่าทำอะไรให้สิ้นเปลืองขนาดนั้น ร่ำรวยนักหรือ  แต่นี่เรามีโครงสร้างทิ้งร้างอยู่แล้วก็เหมือนได้ฐานรากมาฟรีๆ   การแปลงความผิดพลาดครั้งอดีตให้งามและมีประโยชน์ใช้สอยจริงสำหรับประชาชนคนเดินถนน ด้วยปัญญาความคิดสร้างสรรค์  น่ายินดีจริงๆ  วิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ จากสวนแห่งนี้จะงดงามเพียงใด ต้องลองจินตนาการตามภาพของสถาปนิกไปพลางๆ จนกว่าจะเห็นของจริงอีก ๒ ปีข้างหน้า กลับไปหาโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน เรื่องนี้มีผู้เขียนสรุปไว้แล้ว ดูได้ใน https://thestandard.co/news-thailand-lavalin-skytrain http://archive.li/MlDwz#selection-512.0-512.1 กล่าวโดยสรุป เราชาวกรุงเทพฯ เคยเกือบจะมีรถไฟฟ้าใช้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแก้ปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ เริ่มศึกษากันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ห้าปีผ่านไป ก็จะเริ่มลงมือและกะจะเสร็จ พ.ศ. 2529  ถึงปี พ.ศ. ได้บริษัทลาวาลิน มาประมูลสร้าง ลงนามเมื่อปี 2533…

80 ปี เตรียมอุดมศึกษา 

เป็นศิษย์โรงเรียนเตรียมฯ เนิ่นนานมาแล้ว ระหว่างที่เรียนแต่ละรุ่นก็ช่วยกันทำชื่อเสียงให้โรงเรียน  เมื่อเรียนจบมาแล้ว แต่ละรุ่นก็ได้มีโอกาสช่วยงานของสมาคมศิษย์เก่าเตรียมอุดม  นับจากรุ่น ๒๓ เป็นต้นมา ที่ได้เปลี่ยนข้อบังคับของสมาคมให้นายกสมาคมมีวาระเพียงปีเดียว เพื่อให้นักเรียนเตรียมทุกรุ่นได้มีโอกาสเป็นนายกสมาคมกันทุกรุ่น  แม้ว่าครั้งที่เปลี่ยนข้อบังคับจะมีผู้แย้งว่า อาจจะทำให้งานไม่ราบรื่นเพราะไม่มีเวลาเตรียมตัว เตรียมเรียนรู้งาน แต่รุ่น ๒๓ ก็แก้ปัญหานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี คือให้รุ่นต่อไปเสนอตัวผู้ที่จะรับตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่นายกสมาคมปีต่อไปไล่เรื่อยมาจนถึงเหรัญญิก ฯลฯ มาเป็นรองในปีนั้น เพื่อพร้อมรับงานในปีต่อไป เป็นการส่งไม้ต่อแบบวิ่งผลัด 100 เมตร ไม่มีการวางไม้ แต่วิ่งขนานกันไประหว่างที่ส่งไม้ – รับไม้  และมีรุ่นน้องๆ ลึกลงไปอีกตามความสนใจและสมัครใจ  วิธีการนี้ทำให้ทุกรุ่นไม่ต้องแข่งกันแย่งตำแหน่ง แต่ร่วมกันทำงานและถ้าจะแข่งกันก็คือกรรมการทุกรุ่นแข่งกันทำงานดีๆ ให้โรงเรียนเตรียมและศิษย์เก่าในปีที่ตนรับหน้าที่ ความกลมเกลียวระหว่างรุ่นยังมีผลพลอยได้ที่สำคัญคือรุ่นต่อๆ มาทุกรุ่นจัดงานรวมรุ่นกันได้ เพราะมีเป้าหมายหนึ่งอยู่ในงานด้วยคือการคัดคนมารับช่วงในปีที่รุ่นของตนจะเป็นนายกสมาคม และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี ปี 2561 โรงเรียนเตรียมอายุ 80 ปี งานคืนสู่เหย้าจัดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ในโอกาสนี้ขอย้อนความหลังบางประการที่ศิษย์เก่าคนนี้เคยอยากทำในเชิงวิชาการและในด้าน soft side (คือไม่ใช่การหาทุนเพื่อสร้างอาคาร) 1. มีโครงการให้ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือความรู้เฉพาะทางต่างๆ ได้ช่วนสอนในชั้นเรียน เป็นการเสริมกำลังของครู 2. โรงเรียนเตรียมมีโครงการนักเรียนช้างเผือก…

Museum at the Bank of Thailand

  วันนี้ขอเชิญชวนไปชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 นี้เอง พิพิธภัณฑ์ตั้งอบู่ลุดถนนวิสุทธิกษัตริย์ ได้ท้ศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม ๘  จะนั่งชมวิวหรือนั่งนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดก็ล้วนแล้วแต่ให้ความรู้สึกสงบสบาย สำหรับคนที่อยากนั่งทำงานเงียบๆ หรือนั่งทำงานเป็นกลุ่ม (แบบเงียบๆ) ห้องสมุดและส่วนที่เป็นมุมกาแฟและที่รับประทานอาหารเป็นสถานที่น่าใช้มาก แบบที่เรียกกันว่า co working space ในอดีต ที่แห่งนี้เป็นโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทย แต่ปัจจุบันโรงพิมพ์ธนบัตรย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดใกล้ กทม แล้ว จึงเป็นพื้นที่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำใหม่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและนโยบายการเงินของประเทศ  เรื่องที่ชอบมีมากมาย ๑.​ชอบอย่างแรกคือประโยคสั้นๆ ตรงทางเข้า ที่เข้าใจภาระหน้าที่ของของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่อ่าน   อันนี้น่าจะเป็นคำขวัญ​วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ยืนยงข้ามยุคสมัย ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ๒. ประตูตู้เซฟของจริง แท่นพิมพ์ธนบัตรและแท่นทำลายดุนนูนของจริง  ของแบบนี้ไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายๆ โรงพิมพ์ธนบัตรเป็นที่ลึกลับชวนให้อยากเข้ามาชม คราวนี้ได้เข้ามาจริงๆ  จึงน่าตื่นตา แล้วยังมี ทองคำของของจริงทั้งเหรียญทองและพันธบัตรทองคำ แสดงให้ชมอีกด้วย ๒. ในส่วนของนิทรรศการเงินตรา มีจุดให้เด็กได้เล่น และได้ความรู้ด้วยตนเองอยู่หลายจุด และเด็กก็สนใจเล่นเสียด้วย  ๓. พนักงานเล่าเกร็ดต่างๆ ได้น่าสนใจ ตั้งแต่ประตูตู้เซฟ การรักษาความปลอดภัย และธนบัตรรุ่น “ไทยถีบ” …

Bitcoin Billionaire

<a href=”https://www.freepik.com/free-vector/vector-illustration-of-a-golden-bitcoin-on-a-white-background_1320623.htm“>Designed by Freepik</a>     ได้รับคำถามมาว่า การเติบโตของการเก็งกำไรในบิทคอยน์ มีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ คำถามทำให้ต้องพลิกตำราเศรษฐศาสตร์ในสมอง (ตำราที่เป็นเล่มไม่มีแล้ว และตำราใหม่ก็คงอ่านไม่เข้าใจเพราะอุดมด้วยสมการ)  แต่ก็ลองดูก่อน จนกว่าจะหาพบการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ ขอดูประเด็นต่อไปนี้ คือ 1. fundamental 2. cryptocurrencies 3. propensity to consume/to save 4. wealth effect 5. asset bubble 6. income disparity 7. if…… ๑. โดยพื้นฐาน บิทคอยน์เป็นเงินสกุลหนึ่ง แต่จุดที่แตกต่างกับเงินสกุลอื่นๆ ในโลกก็คือ บิทคอยน์เป็นเงินที่ไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของ ดังนั้น ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์จะขึ้นสูงหรือลงต่ำอย่างไร ไม่มีรัฐบาลไหนมีอิทธิพลกำหนดอุปทานของเงินสกุลนี้ได้ และไม่มีรัฐบาลไหนเดือดร้อนถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์ที่จะมีต่อดุลการค้า ในขณะที่ถ้าเป็นเงินสกุลของตนเอง ค่าเงินที่สูงทำให้ราคาสินค้าส่งออกแพงขึ้นเมื่อเทียบกลับเป็นเงินสกุลของคู่ค้า ดุลการค้าจะมีปัญหา นี่พูดเฉพาะด้านค่าเงินสูงขึ้น ถ้าค่าเงินลดต่ำลง ผลจะกลับกันกับที่กล่าวมาแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง บิทคอยน์นับว่าเป็นสกุลเงินของตลาดเสรี คือปลอดจากการควบคุมของธนาคารกลางของประเทศใด และไม่ยึดโยงกับเศรษฐกิจของประเทศใด ไม่อ้างอิงการผลิตสินค้าใดๆ แต่อิงกับอุปสงค์ของการใช้เงินสกุลนี้ในระดับหนึ่ง…

Bitcoin Mania

Mania และ Bubble มาคู่กับประวัติศาสตร์การเงินของโลก และในชีวิตของเราแต่ละคนเราก็คงได้เห็นกันมาแล้วหลายครั้ง (นึกออกไหมคะ) [Mania:  an excessive enthusiasm, an obsession] ตอนนี้  Bitcoin  กำลังมาแรงและดังมากจนเข้าขั้น “คลั่งไคล้” ได้แล้ว บิทคอยน์สามารถเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แบบไม่ต้องอธิบายเพิ่มว่า มันคืออะไร และราคาก็กำลังฟ่องเข้าขั้นฟองสบู่ ดังเสียจนกระทั่งน่าเข้าไปลองเล่นดูบ้างจริงๆ ลองเลยค่ะ แต่เรียนรู้ที่จะใส่เกราะป้องกันตัวเอาไว้ด้วยนะคะ  นักดำน้ำลึกรู้เรื่องน้ำและร่างกายตน เขาจะมีเครื่องมือประกอบเพื่อให้ดำน้ำได้ นักโดดร่มหรือเล่นกีฬาผาดโผนก็รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงกับอะไร เขาจะเตรียมตนให้พร้อมเพื่อป้องกันหรือปิดความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ เท่าที่ทำได้ เขาเล่นทั้งๆ ที่รู้ว่าเสี่ยง  แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้เสี่ยงอย่างไร้ความรู้ แต่เขาจำกัดความเสี่ยงไว้ด้วยความรู้และเครื่องมือประกอบ   จะเล่นบิทคอยน์ก็ต้องทำแบบเดียวกัน คลั่งทิวลิป (Tulip Mania) ความฟูของบิทคอยน์ในวันนี้  ทำให้นึกถึง Tulip Mania ในฮอลันดา ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ จึงขอคัดมาจาก นวพร เรืองสกุล เบื้องหลังเงินตราและนายธนาคาร (ตีพิมพ์ต้นปี 2560) ดังนี้ ทิวลิปเป็นดอกไม้หรูจากจักรวรรดิออตโตมาน ความเก่งกาจด้านพืชสวนของชาวดัตช์ทำให้สามารถปรับปรุงพันธุ์จนได้ดอกสีสดสวยเจิดจ้าสารพัดแบบ ปี ค.ศ.…

Uber Stories 7 – เรื่องตื่นเต้น

เรื่องที่ ๒๖ เฉียดตาย ใกล้ปีใหม่แล้ว ว่าจะยุติเรื่องชุดคนขับรถแบบใช้ app เรียก  แต่ก็มีเรื่องตื่นเต้นให้เขียนเพิ่มเติม คนขับคนนี้เล่าว่าพ่อตาถูกงูเขียวหางไหม้กัด เขาต้องเลิกงานขับรถดิ่งกลับต่างจังหวัดเพื่อไปดูแล หลังจากนั้นคำถามของเขามีเพียงว่า “ผมสงสัยว่า ทำไมพ่อตาไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่กลับไปหาหมองูตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านนั้น และหายไม่เป็นอะไรมาก แค่บวมๆ เท่านั้น   ชาวบ้านบอกว่าทุกคนที่มาหาหมองูทุกคน ถ้าโดนงูกัดจะหาย แต่ถ้าไปโรงพยาบาล บางรายรอด บางรายไม่รอด” ผู้โดยสารไม่มีคำตอบค่ะ เรื่องที่ ๒๗ เรื่องระทึกกลางทะเล วันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9:30 น. ขากลับจากเกาะมาขึ้นฝั่ง รถของผมเป็นคันสุดท้ายที่แล่นเข้าไปในเรือเฟอรี่ทางหัวเรือ ผมนั่งอยู่หน้าเรือบนท้ายรถของผมที่รับนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเกาะในอ่าวไทย วันนั้นแดดจ้า ฟ้าใส  ลมพัดมาเย็นเฉียบ ผมนั่งมองทะเลที่เวิ้งว้างเหมือนมองภาพผ่านจอโทรทัศน์ขนาดยักษ์ เรือเริ่มค่อนๆ หันหัวแล่นเข้าแนวโค้งเพื่อมุ่งเข้าสู่ท่า ใจผมกำลังคิดถึงลูก อยากให้มาดูทะเลด้วยกัน ทันใดนั้นเรือลำน้อยก็โผล่เข้ามาในจอกว้างตรงหน้า (ลำนั้นคล้ายลำนี้นะครับ) เฮ้ย เฮ้ย ผมร้องได้แค่นั้นเพราะไม่รู้จะบอกอะไรต่อ และไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนที่จะได้ยินเสียงผม  ชาวประมงสองคนที่กำลังหาปลาหากุ้ง ยืนเก้กัง ละมือจากอวนมาติดเครื่องเรือ ผมรีบโบกมือให้สองคนนั่นกระโดดทิ้งเรือ เพราะเรือเฟอรี่ลำที่ผมนั่งกำลังตรงรี่เข้าใส่เรือหาปลาลำน้อยอย่างไม่มีทีท่าว่าจะชะลอหรือเหหัวเปลี่ยนทิศทาง…